Sustainability at Beiersdorf

HÅLLBARHET PÅ BEIERSDORF

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och åtar oss att leva upp till vårt miljömässiga och sociala ansvar. Våra handlingar styrs inte bara av företagets ekonomiska resultat, utan även av vår aktiva inställning till miljö- och arbetsplatssäkerhet, samt vårt engagemang i samhället.

Hållbarhet är en kontinuerlig process som hela tiden ger upphov till nya mål, perspektiv och åtgärder. Men framförallt är hållbarhet en grundläggande övertygelse som främjas genom ett kontinuerligt lärande.

Vårt mål är att ständigt förbättras – och därmed göra livet lite bättre. I dag såväl som imorgon.

MER INFORMATION

Mer information finns på www.Sustainability.Beiersdorf.com