#FAKTA

Vatten är lika viktigt för ett liv som luften vi andas in. Trots det saknar mer än 800 miljoner människor runt om i världen tillgång till säkert och rent vatten vilket har konsekvenser för deras hälsa, näring, personliga hygien och livslängd. Klimatförändringar, torka och översvämningar liksom kommersiell och mänsklig överanvändning bidrar till en global vattenkris.

#REAGERA

För varje tillverkad produkt kommer vi att minska vår vattenförbrukning med 25% till år 2025.

(basår 2018)

Tillhandahålla färskt vatten till jordbrukare

Vi kan inte förneka att det vi producerar och säljer kräver vatten, liksom behovet av vatten vid användning våra produkter. Vi tror dock att det finns effektiva sätt att spara vatten på - på gårdarna där anskaffar vi våra ingredienser till våra fabriker, i våra produkter och hemma där de används.

Som en del av vårt engagemang kring att använda ansvarsfullt anskaffade ingredienser förser vi småbrukare med färskt vatten och ser till att vi inte lämnar några skadliga spår i vattensystemen.

Formula med reducerat vatteninnehåll

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera formulas med ett reducerat vatteninnehåll, vilket möjliggör mindre förpackningar och mer effektiva transporter - vilka båda leder till minskade koldioxidutsläpp.

Var står du?

Vill du också bidra?
Försök att använda varje droppe vatten så försiktigt du kan ...

Ta en 5 minuters dusch istället för ett bad.
Ett badkar kräver upp till 265 liter vatten, vilket gör att du sparar upp till 3700 liter per månad.

Minimera din användning av varmvatten
eftersom uppvärmning av vatten kräver energi vilket innebär mer koldioxidutsläpp.

Använd produkter med biologiskt nedbrytbara formulas
eftersom de inte lämnar några skadliga spår i vattensystemen.

Lär dina barn att spara på vatten.
Gör barnen medvetna om behovet av att spara på vatten från tidig ålder för att bidra till en hållbar framtid.