#FAKTA

Förbränning av fossila bränslen och omåttlig användning av naturresurser har tillfört för mycket CO₂ till jordens kretslopp. Detta sätter systemet ur balans och leder till global uppvärmning och klimatförändringar. Genom att använda naturligt härledda och förnybara ingredienser kan planetens naturliga kretslopp bevaras.

#REAGERA

NATURALLY GOOD använder mellan 95% och 99% naturligt härledda, förnyelsebara ingredienser.

Förnyelsebara ingredienser

 

NATURALLY GOODs ingredienscykel värnar om att bevara planetens naturliga kretslopp genom att använda naturligt härledda och förnyelsebara ingredienser så mycket det går, och samtidigt begränsa användningen av syntetiska ingredienser som härrör från fossila resurser. 
Förutom att våra ingredienser är av naturligt ursprung strävar vi också efter att säkerställa att de är biologiskt nedbrytbara. När de är nedbrutna till sina grundläggande byggstenar kommer de så småningom att förenas med jorden och den balanserade kolcykeln. Vårt mål är att skapa en helt naturlig balans.

NATURALLY GOOD använder mellan 95% och 99% naturligt härledda ingredienser som behåller mer än hälften av sitt naturliga tillstånd efter bearbetning. 

Ekooptimerade rengöringsservetter

 

Våra NATURALLY GOOD rengöringsservetter är ett utmärkt exempel på biologisk nedbrytbarhet hos NIVEA. De består av viskosfiber, ett material som är tillverkat av trä vilket innebär att de är 100% växtbaserade. Vi la även stor vikt vid att välja en mycket hållbar viskos. Denna produktion leder till en minskning av vattenanvändning och utsläpp med 50% jämfört med generisk viskos.

Våra ansiktsservetter är upp till 95% biologiskt nedbrytbara inom 28 dagar.

Biologiskt nedbrytbara duschprodukter

 

Biologisk nedbrytbarhet är en av våra viktigaste prioriteringar när vi utvecklar våra produkter som ska sköljas av. Användning av biologiskt nedbrytbara ingredienser säkerställer att ämnen kan återvända till naturen utan att lämna några spår. Vi är stolta över att uppnå mer än 99% biologisk nedbrytbarhet i vår NATURALLY GOOD duschgelar.

Alla NIVEAs duschprodukter uppnår lika höga nivåer av biologisk nedbrytbarhet.