#FAKTA

Energi, vatten och avfall är de tre stora faktorerna att titta på när det gäller att driva en produktionsanläggning på ett så hållbart sätt som möjligt. Produktion med noll avtryck innebär koldioxidneutrala utsläpp, antingen genom att balansera koldioxidutsläpp eller helt enkelt eliminera koldioxidutsläpp helt.
 

#REAGERA

Vi strävar efter att uppnå 100% klimatneutral produktion till 2030


 

Lokala produktionsanläggningar

Som en allmän princip är NATURALLY GOODs produktionsanläggningar där de ska vara: nära konsumenten, eftersom transportavstånd och bränsleförbrukning gör skillnad. I Europa tillverkas våra produkter i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Italien och Polen. 

Elektricitet från 100% förnybara resurser

100% av den el vi använder för att tillverka våra produkter i våra egna produktionsanläggningar kommer från förnybara källor.

För full insyn uppmärksammar vi att vi, förutom el, också använder andra former av energi såsom naturgas, för att värma upp formulan under produktionen. Vi planerar dock att byta ut dessa processer till förnybara energikällor.

25% minskad vattenförbrukning

För varje tillverkad produkt kommer vi att minska vattenförbrukningen med 25% till år 2025 (basår 2018).

Vi kommer inte att sluta arbeta medan det finns ny teknik som hjälper oss att förbättra detta ytterligare.

 

Inget produktionsavfall skickas till deponeringsanläggningar

Ingenting (0%) av vårt produktionsavfall skickas till deponeringsanläggningar. Vi återvinner eller förbränner produktionsavfall på ett ansvarsfullt sätt istället.

Nästa stora steg för oss är att maximera mängden produktionsavfall som återvinns.