#CareForHumanTouch

Discover their story

The power of human touch in photos

Discover his story

OMTANKE FÖR MÄNSKLIG BERÖRING OCH INSPERERA TILL SAMHÖRIGHET

Idag leder det höga tempot i vardagen, mer virtuella kontakter och coronapandemin till mindre mänsklig beröring och får oss att känna oss ensamma och isolerade. Med detta #CareForHumanTouch-initiativ vill vi öka medvetenheten och inspirera alla att inkludera mer mänsklig beröring i vardagen! Det är därför som NIVEA stöder hudberöringsprojekt som förbättrar livskvaliteten för personer som är i riskzonen för ensamhet.

EFFEKTER AV BERÖRING

Vad händer med våra kroppar när någon rör vid oss?


1

Pulsen sjunker och blodtrycket normaliseras

 


2

Symtom på ångest eller depression minskar

 


3

Nivån av stresshormoner minskar

 


4

Nivån av må-bra-hormoner ökar och immunsystemet stärks

 

“Detta är en traumatisk tid och viruset är inte att leka med. Vi kommer dock att återgå till fysisk beröring när det är möjligt igen, eftersom skapandet av band genom beröring ligger i vår natur.”
Prof. Tzipi Strauss

Dr. Tzipi Strauss

Specialist i pediatrik och neonatologi

Beröringens kraft är vetenskapligt bevisad

Beröring bidrar till att minska demensrelaterad ångest

Resultatet av 163 studier med nästan 25 000 patienter är att tvärvetenskaplig vård, massage och beröringsterapi var effektivare än att behandla dessa patienter med psykofarmaka.

 

Beröring hud mot hud gör underverk med för tidigt födda

Studien ger ytterligare bevis för att om ett för tidigt fött barn är medicinskt stabilt kan den uråldriga metoden att hålla det lilla barnet – hud mot hud, hjärtslag mot hjärtslag –  ha god effekt. Som en undersökning av fler än 100 tidigare studier, visade den att genom att hålla barnet hud mot hud,  känt som ”kängurumammavård”, kan man minska risken att barn med låg födelsevikt dör med hela 36 procent.

Ensamhetsstudie

En studie med äldre britter visade att ensamhet var dubbelt så skadligt för hälsan som övervikt, och att ensamma människor som var 50 år eller äldre löpte dubbelt så hög risk att dö jämfört med deras jämnåriga som inte var ensamma. Med tanke på deras ökade risk för såväl ensamhet som åldersrelaterade hälsoproblem, behöver äldre mer beröring – inte mindre.

Beröring i sportens värld

En amerikansk etologisk studie kodade beröringsbeteendet hos NBA-spelare (National Basketball Association) säsongen 2008-2009. Helt i linje med hypotesen var beröring tidigt på säsongen en tydlig indikator på bättre resultat på såväl individ- som på lagnivå senare under säsongen.  

Bli inspirerad

Det finns många sätt att införliva mer mänsklig beröring i din värld. Varför inte börja redan idag med något av dem?
 

Global Report

Tillståndet för mänsklig beröring

Varje år genomför NIVEA en världsomspännande undersökning med över 11 000 deltagare. Ett imponerande fynd: Många upplever nästan ingen fysisk beröring. Och covid-19-pandemin har förvärrat detta ytterligare. 

Andel som instämmer globalt:  
”Ingen fysisk kontakt alls dagen före intervjun.”
 
”Två vänner på ett café. Antal beröringar i England: noll. I USA: två. I Puerto Rico: 180.”

Sidney M. Jourard

Psykolog
Icke-verbal kommunikation

Det internationella beröringsspråket

Att vänligt sinnade människor rör vid dig kan antingen vara en trevlig eller en kränkande upplevelse. Även om beröring är ett universellt språk och det första som vi lär oss, finns det vissa skillnader runt om i världen. Till exempel:
 

AKTUELLA ÄMNEN

ENSAMHETSEPIDEMIN

Millenniegenerationen är mest uppkopplad – och ensamma.
Men det finns en väg ut! Intervju med Derrick Feldmann om ensamhet, var den kommer ifrån och hur vi kan bidra till att förhindra den.

DID YOU KNOW ...

EVERY SECOND PERSON

säger att fysisk beröring är något de inte upplever varje dag

6 OUT OF 10

saknar beröring väldigt mycket och vill ta igen det efter krisen

3 OUT OF 4

insåg under isoleringen hur viktig fysisk beröring är för deras hälsa

9 OUT OF 10

känner sig ensamma när de saknar mänsklig beröring

EVERY SECOND PERSON

säger att isoleringen har gjort att de känner sig mer ensamma än någonsin tidigare

9 OUT OF 10

säger att brist på mänsklig beröring gör att de känner sig ensamma även om de har många kontakter på sociala nätverk

Om att tillföra mer mänsklig beröring i världen