Översikt kunskap

Om att dela kunskap om beröringens fördelar

Vi tror att: Om människor visste mer om beröringens fördelar, skulle de göra mer för att ta initiativ till det, individuellt och kollektivt. Här delar vi med oss av våra studier, expertkunskap och insikter.

Lär dig mer om fördelarna och hindren med mänsklig beröring

NIVEA har arbetat i månader med forskare och forskningsinstitut för att förstå fördelarna med mänsklig beröring för hälsan och välbefinnandet på djupet, och för att se hur det står till med mänsklig beröring just nu. Vi är övertygade om att: Ju mer människor vet om fördelarna och hindren med mänsklig beröring, desto mer kommer de att göra det till en del av sin vardag. Aktuella studieteman är statusen för beröring globalt före och under covid-19-epidemin samt ensamhet.

Lär av experterna

Virtuell autism, vikten av empati och hur man utbildar den, vetenskapen om beröring och dess historia, framgångsrik ungdomsutveckling – temana för mänsklig beröring är lika varierande och fascinerande som experterna som forskar om den. NIVEA har intervjuat de viktigaste experterna och ger unika insikter i den mänskliga beröringens natur och nyttan av den.