Hud mot hud-vård

När ensamheten blir mer påtaglig i människors liv kan mänsklig beröring och en känsla av närhet till andra göra stor skillnad. Därför stöder NIVEA hudberöringsprojekt för att öka livskvaliteten för människor som riskerar ensamhet, som för tidigt födda barn, synskadade och äldre som lider av demens. 2025 kommer NIVEAs hudberöringsprojekt att ha en positiv inverkan på den individuella hälsan och välbefinnandet hos mer än 150 000 personer.

Skin-touch projects

With its new purpose initiative, NIVEA uses skin-touch projects to improve the individual health of people at risk for loneliness. The program`s skin-touch therapies will improve health and well-being of premature babies, dementia patients and visually impaired individuals. By 2025, the brand will invest 20 Mio Euros in local skin-to-skin care projects, reaching 150.000 people at risk for loneliness.