Taktil stimulering: Där vetenskap möter överlevnad.

Taktil stimulering: Där vetenskap möter överlevnad.

För tidigt födda barn slutar ofta andas, men med lätt beröring kan de börja andas igen. Men i vardagen på sjukhuset är det svårt för sjuksköterskorna att hinna röra vid varje för tidigt fött barn i tid. Lyckligtvis har forskare i Leipzig utvecklat en metod som kan användas för att på semi-mekanisk väg stimulera för tidigt födda barn. NIVEA främjar detta projekt för att öka överlevnadschanserna för för tidigt födda barn.

Hur fungerar det?

En lätt fotmassage får det tidigt födda barnet att andas igen.

15 miljoner barn världen över föds för tidigt varje år. De flesta av dem måste behandlas och övervakas av intensivvårdsmedicin. Ett problem är andningen: Även om för tidigt födda barn kan andas själva, får de ofta andningsstillestånd. Andningsstillestånd, eller apné, kan inträffa upp till 15 gånger i timmen. Apnéerna får till följd att syrehalten i blodet sjunker, vilket gör att barnets liv är i akut fara.

 

”Vårt projekt syftar till att avbryta de extremt frekventa andningsstoppen hos för tidigt födda snabbare än tidigare.”
Prof. Dr. Martin Grunwald

Prof. Dr. Martin Grunwald

Chef för det haptiska forskningslaboratoriet i Leipzig

Prof. Dr. Martin Grunwald och hans team vid Haptiklaboratoriet vid universitetet i Leipzig har kommit på en enkel idé: En liten uppblåsbar manschett som sätts runt foten på den för tidigt födda fylls och töms på luft under ett kort tag. Den lätta fotmassagen stimulerar barnet att andas igen.

Om projektet (3:07) 
 

15,000,000

barn föds för tidigt varje år världen över

 

15

gånger i timmen kan ett för tidigt fött barn sluta andas

 

1

beröring kan rädda livet på ett för tidigt fött barn 

 

”Vår stimulator bör kunna användas över hela världen för att hantera dessa fruktansvärda apneiska faser bättre.”

Prof. Dr. Martin Grunwald

Universität Leipzig

Engagera dig

Efter framgångsrika förstudier behövs det nu snabbt donationer för att finansiera ytterligare tester och utveckling.

Om du vill stödja forskningsprojektet, ber vi dig att skicka din gåva till:

Universität Leipzig/ Medizinische Fakultät/ Drittmittel

Deutsche Bank Leipzig

IBAN: DE67 8607 0000 0132 3450 01

Avsedd användning: bebisars andning

Projektwebbplats