Alla berättelser

Varje beröring berättar en historia

Att uppleva mänsklig beröring är lika viktigt som att andas, dricka eller sova. Ändå betyder den inte samma sak för alla: människor upplever mänsklig beröring väldigt annorlunda. I våra berättelser delar människor vad mänsklig beröring betyder för dem. Det är uppenbart: mänsklig beröring är både viktigt och mycket individuell.

Porträtt av mänsklig beröring

All beröring är inte likadan. Alla har sitt eget unika sätt att visa omsorg, trygghet, kärlek, glädje, respekt eller erkännande med en beröring. Vi låser upp berättelser om mänsklig beröring och avsaknad av den. Berättat av unga, gamla, ensamma, kända personer som delar med sig av sina berättelser om helande, komplex, värmande, livsförändrande beröring och beröring som skapar band mellan människor.