Juarez & Heloisa’s Story

The Touch of Love

Det var kärlek vid första ögonkastet när 19-åriga Juarez såg 22-åriga Heloisa på huvudgatan i São João del Rey i Brasilien. Paret har varit lyckliga tillsammans i mer än 54 år. Vad är deras hemlighet? Och vad händer om vi blir gamla utan ett långvarigt förhållande?

Jag kallar honom Kärlek. Och nu kallar alla andra honom också för Kärlek.

Heloisa

BERÖRING SOM ETT TECKEN PÅ KÄRLEK

Paret har fem barn, 18 barnbarn och 13 barnbarnsbarn. Världen har förändrats mycket under de senaste 50 åren. Men för Juarez och Heloisa har en sak alltid varit densamma: "Vi har alltid gillat att gosa och röra vid varandra. Jag kallar inte ens Juarez vid hans namn. Jag kallar honom Amor, min kärlek. Och nu kallar alla andra honom också för Kärlek." För paret är beröring, kramar och gosande tecken på kärlek och tröst. Även om båda inte växte upp med mycket fysisk tillgivenhet omkring sig. Deras egna föräldrar höll till exempel aldrig varandra i handen.

"Fysisk kontakt är ingen betydelselös sak. Det är därför vi alla bör ägna mer uppmärksamhet åt det."
Professor Martin Grunwald

Prof. Dr. Martin Grunwald

Experimentell psykolog

Beröring som livräddare

Varför är beröring så viktigt i relationer? Ett möjligt svar: Det uttrycker vänlighet. Forskning har visat att vänlighet är den viktigaste förutsägelsen för ett stabilt och lyckligt äktenskap. Vänlighet får varje partner att känna sig omhändertagen, förstådd och bekräftad - kort sagt, att känna sig älskad. Fysisk tillgivenhet kräver uppmärksamhet och skapar känslomässiga förbindelser. Det är raka motsatsen till försummelse som skapar avstånd mellan partnerna och som också kan leda till växande förbittring hos den partner som känner sig ignorerad. 

 

Den viktiga betydelsen av beröring

Ett långvarigt förhållande främjar också en god hälsa. Och återigen spelar mänsklig beröring en nyckelroll: den minskar högt blodtryck, ångest, kan hjälpa till vid störningar i hjärtrytmen, symtom på depression och smärta.

Beröring som smärtstillande medel

US-studie om de smärtstillande effekterna av social beröring, 2016.

Försökspersonerna ombads att rapportera smärtintensiteten med hjälp av en numerisk smärtpoäng (NPS), som sträcker sig från 0 (ingen smärta) till 100 (värsta tänkbara smärta). Resultaten visade på minskade smärtnivåer vid beröring av partners jämfört med alla andra kontrollförhållanden.

Att tappa närkontakten

Tyvärr blir det alltmer sällsynt att bli lyckligt gamla tillsammans som Heloisa och Juarez. Personer mellan 50-69 år är mer benägna än någon annan åldersgrupp att leva ensamma eller i mindre hushåll. Det finns flera orsaker till detta: ökningen av trenden med "kärnfamiljen" under de senaste decennierna, den sjunkande giftermålsfrekvensen och en högre förväntad livslängd i hela världen. I vår NIVEA-studie fann vi att personer i åldern 50-69 år överlag rapporterade färre erfarenheter av fysisk beröring i sitt dagliga liv jämfört med andra åldersgrupper. Detta innebar färre kramar, färre korta strykningar på armen när de pratade eller färre tillfällen att gosa med varandra. Det har visat sig att brist på beröring leder till högre nivåer av stress, ångest, depression och minskad immunitet. Med tanke på deras ökade risk för ensamhet samt åldersrelaterade hälsoproblem behöver äldre människor mer beröring, inte mindre.

 

"Ensamhetskänslor skapar höga nivåer av stresshormonet kortisol. Ensamhet kan alltså förändra hela det epigenetiska mönstret hos människor. "
Richard M. Lerner

Richard M. Lerner, Professor

Human Development

50+ och beröringsavsaknad?

Vår världsomspännande undersökning visade att personer i åldern 50-69 år står inför unika utmaningar när det gäller beröring.

EVERY SECOND PERSON

säger att fysisk beröring inte förekommer dagligen i deras liv.

5 out of 10

saknar beröring väldigt mycket och vill ta igen det efter krisen.

8 out of 10

insåg under isoleringen hur viktig fysisk beröring är för deras hälsa.

9 OUT OF 10

känner sig ensamma när de saknar mänsklig beröring

4 out of 10

säger att isoleringen har fått dem att känna sig mer ensamma än någonsin tidigare.

9 OUT OF 10

säger att bristen på mänsklig kontakt gör att de känner sig ensamma även om de har många kontakter på sociala nätverk./strong>