Ärlighet och öppenhet

Vi älskar det faktum att våra produkter berör liv överallt runt om i världen. Och vi är medvetna om det ansvar som följer med det. Denna medvetenhet är kärnan i allt vi gör, driver våra övertygelser och våra värderingar.

Våra värderingar återspeglas i vår uppförandekod, våra miljömässiga och sociala åtaganden och vår inställning till djurförsök. De lyser igenom i vår passion för forskning om bättre, säkrare och mer hållbara recept och ingredienser. Detta är också drivkraften bakom alla gemensamma projekt med våra partners.

Ta del av information och fakta mer djupgående om NIVEA hudvård och hur vi vårdar vårt ansvar. Kom och dela våra värderingar!

NIVEA bryr sig

Människor runt om i världen litar på produkter från NIVEA – och vi gör allt för att leva upp till det förtroendet. Vår filosofi kan sammanfattas i tre ord: NIVEA bryr sig. Vi bryr oss om din huds hälsa och säkerhet. Därför måste varje ingrediens vi väljer för våra produkter uppfylla säkerhetskrav som uppfyller eller överträffar lagstadgade krav. Våra recept för hudvård är sammansatta för att skydda och förbättra hudens naturliga funktioner och vår ambition är att använda så få ingredienser som möjligt och samtidigt uppnå detta. Ta reda på mer

 

NIVEA respekterar och bryr sig också om vår planet. Vi forskar kontinuerligt efter bättre, mer hållbara sätt att sammansätta och producera vår hudvård och har gjort det i många årtionden. Som ett av de äldsta hudvårdsmärkena använder vi vår långa erfarenhet och expertis för att främja hållbarhet i vår bransch. Vi utför inga djurförsök på kosmetiska produkter eller deras ingredienser eller anordnar dem - om detta inte är obligatoriskt enligt lag. Djurförsök har förbjudits för kosmetiska produkter i EU sedan 2004 och för alla ingredienser i dessa produkter sedan 2013. Beiersdorf håller naturligtvis fast vid denna skyldighet och har sedan länge aktivt undvikit djurförsök över hela världen, när det är rättsligt möjligt. Vi har varit engagerade i utveckling och internationell acceptans av alternativa testmetoder i mer än 35 år. Vår övertyglese att djurförsök är onödigt och överföra samma syn globalt är en del i vårt åtagande. Ta reda på mer

NIVEA är mer än ett varumärke. Det är alla oss - alla vi som arbetar för att skapa vår omtyckta hudvård. Vi visar att vi bryr oss om vår planet på våra egna sätt. Några av oss engagerar sig i volontärarbete, t.ex. för att plantera träd runt om i världen. Många av oss använder cyklar eller bil-pool för att ta sig fram och tillbaka till arbetsplatsen. Som organisation undviker vi affärsresor när vi kan och väljer istället telefon- och videokonferenser. Lite i taget och många bäckar små, minskar vi vårt miljöavtryck!


VÅRT ÅTAGANDE MOT DJURFÖRSÖK

NIVEA respekterar naturen - från de naturliga funktionerna i vår hud till allt liv på jorden. 

Sedan många år tillbaka investerar vi aktivt i utvecklingen för att få alternativa testmetoder tillräckliga och godkända för att kunna visa att våra produkter uppfyller de krav som de behöver. Tills inget blivit ändrat fortsätter vi vår strävan efter bättre alternativ som kan ersätta djurförsök globalt.

Som en av ledarna inom kosmetikforskning, har NIVEA en stark historia av samarbete med mer än 50 partners över hela världen, för att investera i alternativa, plågfria testmetoder för säker riskbedömning. Under de senaste 35 åren har viktiga framsteg i utvecklingen av nya alternativa metoder redan uppnåtts. Några av dessa metoder fick internationell acceptans av OECD – och utvecklingen av ytterligare metoder är på gång. Till exempel främjar Beiersdorf utvecklingen av så kallad ""organ-on-a-chip""-teknik. Dessa system integrerar flera mänskliga cell- och vävnadstyper och efterliknar den mänskliga biologin i liten skala, vilket utvidgar alternativen för att bedöma eventuella effekter på människokroppen in vitro för att i slutändan säkerställa säkra produkter. 

På global nivå arbetar vi för att få etablerade alternativa testmetoder accetperade som tillräckliga världen över. Vissa länder, exempelvis Kina, kräver fortfarande djurförsök för vissa kosmetiska produktkategorier. Vi strävar för att övertyga de kinesiska myndigheterna om att dessa tester är onödiga och kan ersättas av alternativa tester utan att äventyra konsumenternas säkerhet.


UPPFÖRANDEKOD

FRÄMJAR VÅRA VÄRDERINGAR

Som ett globalt varumärke arbetar NIVEA med lokala leverantörer runt om i världen. För att säkerställa att varje del av vår leveranskedja och att produktionen går i linje med våra värderingar, har vi skapat en uppförandekod som fungerar som en riktlinje för alla våra leverantörer. Baserat på den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens konventioner och OECD: s riktlinjer för multinationella företag, fastställer vår uppförandekod etiska och hållbarhetsstandarder för våra leverantör

Innan vi godkänner en leverantör måste de skriva under att följa vår uppförandekod. Det är första steget. Vi har också ett gransknings-, revisions- och stödsystem för att hjälpa våra leverantörer att uppfylla våra NIVEA-standarder och kontrollera att de gör det. Detta inkluderar samarbetsplattformar som gör det möjligt för leverantörer att dela med sig av goda exempel och arbeta med oss för att göra vårt avtal och samarbete mer hållbart.