MIKROPLASTFRITT MED NIVEA

Små plastpartiklar, även kallade för mikroplaster, har sedan länge använts i kosmetiska produkter tack vare sin milda rengöringseffekt. Mikroplaster ansågs ha ett antal fördelar; de är lätta, de kan litas på att vara stabila i formeln för en hudvårdsprodukt och framförallt tåls de av de flesta hudtyper.

Men vi på NIVEA förstår att mikroplaster är problematiska för miljön när det gäller bortskaffning. Av detta skäl beslutade NIVEA-ägare Beiersdorf redan 2013 att innan slutet av 2015 skulle de små partiklarna ersättas med ett annat material i alla hudvårdsprodukter.

Vi är glada över att kunna säga att vi nu har uppnått detta mål, och har ersatt mikroplaster med alternativa material som är lika mjuka och milda mot huden, men dessutom är miljövänligare.


VAD ÄR MIKROPLASTER?

Mikroplaster är små plastkulor (mindre än 5mm och större än 50μm) som generellt är ansedda som problematiska med avseende på deras närvaro i världens oceaner. De flesta mikroplaster kommer inte bara från kosmetika och hudvårdsprodukter, utan snarare från många olika källor, ofta som följd av sönderdelning av större plastprodukter som inte bortskaffades på ett korrekt sätt. Som ett resultat av UV-strålar och erosion bryts plasten ner i många små bitar, vilket i slutändan gör dem nästan mikroskopiska.

Då mikroplaster inte kan filtreras ut med vattenreningsverk hamnar de sen i havet istället - där de inte hör hemma, förstås!

Som en ansvarig hudvårdstillverkare erkände Beiersdorf behovet av att vidta åtgärder och hitta mer hållbara lösningar.


HÅLLBARA ALTERNATIV TILL MIKROPLASTER

På NIVEA lägger vi stort fokus på både kvaliteten och de långsiktiga ekologiska påverkningarna av våra produkter. Därför analyserar vi kontinuerligt nya rön inom dessa områden, utvärderar deras betydelse och utvecklar proaktivt nya åtgärder och standarder utifrån dem.

Från och med 2015 innehåller Beiersdorf-produkter inte längre mikroplaster. Beroende på storleken och färgen på mikroplaster i befintliga produktformler valde vi att ersätta dem med antingen mikrocellulosa-partiklar, en blandning av mikrocellulosa-och silicapartiklar eller härdad ricinolja. Cellulosa är ett biologiskt nedbrytbart organiskt material, som finns även i växtfibrer. Silica liknar den kemiska sammansättningen av kvartsand. Härdad ricinolja är ett naturligt, biologiskt nedbrytbart råmaterial, som har en hård och vaxliknande konsistens.

Dessa alternativa partiklar är lika mjuka, milt rengörande och hudvänliga som sina föregångare. Vi har gjort ett viktigt steg i riktning mot mer miljövänliga produkter, samtidigt som vi håller ett öga på den höga kvalitet våra konsumenter förväntar oss av NIVEA-sortimenten.


ALTERNATIV TILL MIKROPLASTER - BRA NYHETER FÖR DIG OCH MILJÖN!

Detta kan få problemet att låta som en enkel substitutionsfråga, men så enkelt är det tyvärr inte. De nya, miljövänligare partiklarna måste fördelas jämnt i formeln, och kan därför inte bestå av tyngre material som till exempel sandkorn, som skulle sjunka och separera sig från resten av produktens ingredienser. Partiklarna måste också ha en hög hudtolerans eftersom, användning av till exempel nötskalpartiklar skulle orsaka en potentiellt dödlig fara för personer med nötallergi.

Vårt R & D team jobbar ständigt med att försöka hitta förbättrade lösningar i fråga om mikroplaster.


Ett steg i rätt riktning

Trots att utfasningen av mikroplaster från alla kosmetiska produkter kommer att ha en positiv effekt på miljön är den totala andelen mikroplaster som egentligen kommer från dessa produkter relativt liten jämfört med andra mikroplast källor.

Det är viktigt att komma ihåg att mikroplastkällor såsom fibrer från syntetiska kläder, kan upplösas i vattnet när de tvättas, och att mindre plastpartiklar från vardagliga konsumentprodukter kan också vara källor till mikroplast. Kosmetiska produkters mikroplastbidrag är därför relativt litet jämfört med dessa andra källor.