Användarvillkor

1. Personuppgifter

Se avsnittet Integritetspolicy för information om sekretessfrågor.

2. Innehåll

På webbplatsen www.nivea.se (”webbplatsen”) används material såsom bilder, grafiska framställningar, logotyper, videofilmer, filmer, ljudfiler och text (”materialet”). Detta material tillhör Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg, Tyskland (”Beiersdorf”), och skyddas av bestämmelser i gällande tysk och internationell lagstiftning beträffande upphovsrätt, varumärken samt den enskildas rättigheter.  Användning av materialet, utöver privat bruk, kräver föregående skriftligt tillstånd från Beiersdorf. Detsamma gäller alla ändringar – i synnerhet översättning eller annan typ av bearbetning – samt vidarebefordran av materialet.
För material som uttryckligen erbjuds för nerladdning på webbplatsen (t.ex. i Mediacentret) gäller särskilda villkor som anges för det aktuella materialet.

3. Ansvarsfriskrivning

Användare som laddar ner eller på annat sätt använder material gör det på egen risk. Beiersdorf Aktiebolag kan inte hållas ansvarigt för skador till följd av sådan användning, i synnerhet skador på användarens datafiler eller maskin- och programvara. Ansvar för skador orsakade avsiktlig eller genom grov försummelse påverkas inte av detta. Beiersdorf kan inte hållas ansvarigt för intrång på tredje parts rättigheter.
Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största noggrannhet. Beiersdorf kan dock inte ansvara för att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell. Denna webbplats är avsedd att användas som en källa till allmän information och ska inte på något sätt användas för att ersätta information och råd från läkare eller annan expertis.

4. Betyg och omdömen

Registrerade användare har möjlighet att ge betyg och omdömen rörande innehåll på webbplatsen, som produkter, arbetsflöden och andra aspekter. När en användare ger ett betyg/omdöme ger användaren samtidigt Beiersdorf rätt att var och när som helst använda betyget/omdömet. Beiersdorf har rätt till obegränsad publicering och distribution av betyg/omdömen, dvs. i alla användarformat och medier, både online och offline. Beiersdorf har även rätt att förkorta betyg/omdömen. Om användaren lämnar sitt namn tillsammans med ett betyg/omdöme har Beiersdorf rätt – men inte skyldighet – att ange användarens namn vid publicering av betyget/omdömet.

När användaren ger ett betyg/omdöme och/eller en kommentar garanterar användaren även att han eller hon inte medvetet lämnar ett felaktigt betyg/omdöme eller ett betyg/omdöme (a) som strider mot tysk upphovsrättslagstiftning eller andra rättigheter tillhörande tredje part; (b) som strider mot gällande lagbestämmelser eller officiella förordningar; (c) som är nedsättande, ärekränkande, förolämpande eller diskriminerande gentemot en person eller ett företag; (d) för vilket han eller hon erhållit betalning eller annan förmån från tredje part; (e) som innehåller information gällande andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer; eller (f) som innehåller datavirus eller andra potentiellt skadliga dataprogram eller filer. När det gäller betyg/omdömen med otillåtet innehåll, i synnerhet betyg/omdömen som innehåller diskriminerande, pornografiska eller rasistiska inslag, uppmuntrar till våld, eller som innehåller kedjebrev, massutskick eller andra typer av skräppost, förbehåller sig Beiersdorf rätten att ta bort dessa eller att inte publicera dem på webbplatsen.

5. Juridiska påföljder

Beiersdorf förbehåller sig rätten att blockera tillgång till inloggning på webbplatsen för användare som bryter mot dessa villkor och/eller mot gällande lagbestämmelser. Om så sker tillåts inte användaren logga in och all fortsatt användning blir därmed olaglig. Beiersdorf förbehåller sig rätten att väcka talan vid otillåten användning eller kränkning av rättigheter, i synnerhet kränkning av lagstadgade individuella rättigheter, varumärkesrättigheter, designrättigheter, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter.
Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är eller blir ogiltig påverkar detta inte giltigheten hos resten av användarvillkoren.
På grund av tekniska innovationer och lagändringar behöver dessa användarvillkor då och då uppdateras. Detta skedde senast i april 2015. Tveka inte att rapportera lagöverträdelser på vår webbplats genom att kontakta oss på Beiersdorf AB, Theres Svenssons, Gata 13, BOX 275, SE-417 55 GÖTEBORG, Tfn: +46 (0)31 799 08 00