Integritetspolicy

ATT SKYDDA AV DINA UPPGIFTER ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För NIVEA är det inte bara viktigt att ta hand om och skydda din hud. Vi lägger också stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Därför respekterar vi din integritet och vill att du ska kunna lita på oss lika mycket när det gäller dataskydd som när det gäller hudvård. Vi informerar dig alltid om vad vi behöver dina uppgifter för och om och hur länge vi lagrar dem. 

1.    Allmän Information  
1.1.     Behandling av personuppgifter 
1.2.     Dataregisteransvarig 
1.3.     Den registrerades rättigheter 
1.4.     Utlämning till myndighet 

2.    Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats 
2.1.      Cookies 
2.2.      Webbanalys 
2.3.      Sociala Plugin-program 
2.4.      Social inloggning 
2.5.      YouTube-Videor 
2.6.      Onlineannonsering 
2.7.      Google Tag Manager 

3.    Ytterligare tjänster som erbjuds (på och utanför nätet) 
3.1.      Kontakt/Kommunikation/samarbete 
3.2.      Nyhetsbrev 
3.3.      Kampanjer 
3.4 Inloggningsprofil 
3.5 Loyalty Program/ myNIVEA
3.6 Postutskick
3.7 Betyg och recensioner
3.10 Undersökningar

4.    Invändande mot eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter 


Allmän information

1. Generell information
Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla dig information avseende behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster.

1.1. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter enligt art. 4 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.e.x namn, adress, e-postadress, etc

1.2 Dataregisteransvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med art.  4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB, Theres Svenssons Gata 13, BOX 275, SE-417 55 GÖTEBORG, Tfn.: +46 (0)31 799 08 00 [Dataskydd[at]Beiersdorf.com] (se våra villkor). Du kan också kontakta oss genom [noedataprotection[at]beiersdorf.com]. 

Specifik databehandling kan ske under andra personuppgiftsansvarigas ansvar. Om så är fallet anges det i respektive beskrivning av dessa aktiviteter nedan. 

1.3 Den registrerades rättigheter
I egenskap av registrerad som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter, i enlighet med art 15 och följande. GDPR:

• Rätt till åtkomst
• Rätt till korrigering och radering;
• Rätt till begränsning av behandling;
• Rätt till dataportabilitet; och 
• Rätt att invända. 

Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din rättighet som nämns ovan kan vi be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se 3.1.

1.4 Utlämning till myndighet
Vid en rättslig skyldighet, förbehåller vi oss rätten att utlämna information om dig om vi är skyldiga att överlämna denna till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ.

Rättslig grund: Art. 6 (1) c i GDPR (rättslig förpliktelse)


2. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

När du besöker och använder vår webbplats  enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt tillhandahåller oss information, insamlar vi endast de personuppgifter (såsom loggdata) som din webbläsare överför till vår server, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (t.ex. värdtjänster, innehållshanteringssystem), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (för att visa webbplatsen och konfigurera innehållet). Radering av loggfilerna sker efter 7 dagar.

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR. (berättigat intresse)

 

2.1 Cookies

Utöver de tidigare nämnda uppgifterna används cookies eller andra tekniker som pixlar (hädanefter omnämnda som ”cookies”) på din dator när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara vissa uppgifter eller bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparades i dessa cookies att överföras, antingen till vår webbplats (”förstaparts-cookie”) eller till en annan webbplats som dessa cookies tillhör (”tredjeparts-cookie”).

Genom den sparade och returnerade informationen upptäcker respektive webbplats att du redan har getts åtkomst till och besökt denna med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser. I det avseendet är det bara cookien i sig självt som identifieras på din enhet. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast att lagras efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som du erbjuds och ges åtkomst till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet beskrivs nedan:

 • Tekniska cookies (Typ A)
 • Funktions- och prestandacookies (Typ B)
 • Samtyckesbaserade cookies (t.ex. marknadsföringscookies) (Typ C)

Du kan finna mer information kring de olika typer av cookies som har konfigurerats och använts, i beskrivningen av de verktyg som har implementerats på våra webbplatser i denna integritetspolicy. Om denna webbplats använder en plattform för hantering av cookies kan du dessutom hitta ytterligare information där.

 

2.1.1 Tekniska cookies (typ A)

Tekniska cookies garanterar funktioner utan vars hjälp du inte kan använda våra webbsidor på avsett vis. Dessa cookies används enbart av oss. Det innebär att all information som lagras i cookies returneras till vår webbplats.

Tekniska cookies används exempelvis för att se till att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du besöker olika undersidor på vår webbplats och därmed inte behöver ange dina inloggningsuppgifter igen varje gång du går till en ny sida.

Tekniska cookies kan användas på vår webbplats utan ditt samtycke. Därför kan tekniska cookies inte aktiveras eller inaktiveras individuellt. Du kan dock när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund: Art. 6 (1) b i GDPR (situation som liknar ett avtal)

 

2.1.2 Funktions- och prestandacookies (Typ B)

Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra redan tillhandahållen information (såsom val av registrerat namn eller språk) och erbjuder dig förbättrade och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar enbart anonyma uppgifter så de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Prestandacookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss exempelvis att avgöra huruvida och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. I synnerhet registrerar vi antalet besök på en webbplats, antal undersidor som har besökts, tiden som har tillbringats på vår webbplats, i vilken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer om ledde dig till oss, land, region, och, om tillämpligt, stad från vilken sidan besöks, och andelen mobila enheter som använder våra webbplatser. Vi fångar även rörelser, klick och scrollningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är av särskilt intresse för användare. Som ett resultat av detta kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt för våra användares behov och optimera våra erbjudanden. Den IP-adress på din dator som överförs av tekniska skäl är generellt automatiskt anonymiserad och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om den enskilde användaren.

Funktions- och prestandacookies är så kallade ”absolut nödvändiga” cookies i den mening som avses i e-integritetsdirektivet 2002/58 EG och kräver inte samtycke.

Du kan när som helst justera cookie-inställningarna här (aktivera eller inaktivera).

Rättslig grund:

Art. 6 (1) f i GDPR (berättigat intresse)

 

2.1.3 Samtyckesbaserade Cookies (Typ C)

Cookies som varken är tekniska cookies (Typ A) eller funktions- eller prestandacookies (Typ B) kommer endast att användas efter ditt uttryckliga samtycke, t.ex. marknadsföringscookies.

Vi förbehåller oss även rätten att använda information som vi har erhållit genom cookies från en anonym analys av användarbeteendet hos besökare på vår webbplats för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare drar fördel av detta eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror passar dina intressen baserat på ditt surfbeteende, så att du kommer att se mindre slumpmässigt utspridd reklam eller ett visst innehåll som kan vara av mindre intresse för dig.

Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som har besökts av användaren för att skapa målgruppsinriktad reklam för användaren.

Opt-out för cookies som används för onlineannonsering 

Du kan även hantera många företags cookies för onlineannonsering genom verktyg för konsumentval, vilka har skapats i enlighet med självregleringsprogram i många länder, såsom det USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/ eller det EU-baserade http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du kan när som helst personligen, dra tillbaka ditt samtycke till användningen av samtyckesbaserade cookies (Typ C) med effekt för framtiden, genom att justera dina cookie-inställningar i enlighet med detta. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

 

2.1.4 Administrering och radering av alla cookies. 

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och/eller för att förhindra att du tillfrågas varje gång huruvida du samtycker till att cookies aktiveras. Du kan även när som helst radera cookies som har aktiverats på nytt. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj med din webbläsares hjälpfunktion.

Vänligen notera att en inaktivering av cookies i allmänhet kan leda till funktionsbegränsningar på vår webbplats.

 

2.1.5 Consentmanager CMP - central plattform för hantering av cookies

Syfte/Information:
Denna webbplats använder sig av samtyckeshanteringsverktyget "consentmanager " (www.consentmanager.net) för att få samtycke till databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av "consentmanager" har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att integrera externa element, integrera strömmande innehåll, statistisk analys, mätning och personlig reklam. Med hjälp av "consentmanager" kan du ge eller förkasta ditt samtycke för alla eller enskilda ändamål eller funktioner. de inställningar du har gjort kan också ändras i efterhand. Syftet med att integrera "consentmanager" är att låta användarna av vår webbplats besluta om de ovan nämnda funktionerna och, som en del av den fortsatta användningen av vår webbplats, erbjuda möjligheten att ändra inställningar som redan har gjorts. Genom att använda "consentmanager" behandlas personuppgifter och information från de använda slutenheterna, t.ex. IP-adressen.
Genom att behandla uppgifterna hjälper consentmanager oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis). Våra intressen i behandlingen ligger i lagringen av användarinställningar och preferenser med avseende på användningen av cookies och andra funktioner. "Consentmanager" lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva. 

Använda cookies: För mer information, se avsnittet om cookies

Mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsbiträden (t.ex. hosting-, analys- och supportleverantörer) i enlighet med de nödvändiga ändamålen (för att tillhandahålla ett verktyg för hantering av samtycke till cookies). Huvudleverantör av tjänster är Consentmanager AB, Sverige. 

Radering:
Uppgifterna raderas efter 13 månader. Det val du har gjort (samtycke/inställning) kommer att lagras i ett år och kan ses här. Du kan alltid radera ditt val genom att radera cookies i din webbläsare.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett avtal).
Art. 6 (1) c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).

2.2 Webbanalys

2.2.1 Google Analytics

Syfte/information:

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Konfigurationen av Google Analytics har ändrats av oss så att den endast fungerar för mätning, såvida inte ett separat samtycke för ytterligare reklamfunktioner har getts. 

Google Analytics använder en särskild slags cookie, vilken lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. De cookies som Google Analytics använder för mätning är förstapartscookies, vilket innebär att de registrerades cookievärden kommer att vara olika för varje kund (det finns alltså inte ett enda Google Analytics-cookie-ID som används på alla webbplatser som använder Google Analytics). Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. 

Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats för att inkludera koden  “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom EU:s territorium och i avtalsstaterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där.

Google använder denna information på våra vägnar för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammankörs inte med övrig Google-data.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som inhämtats för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics har vi sett till att Google tar emot dessa data som personuppgiftsbiträde och därför inte får använda dessa data för sina egna syften. Konfigurationen ”Google Analytics Advertising Features” är oberoende av detta och beskrivs i aktuellt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt 2.1.2.

 

Mottagare:

Du kan inaktivera Google Analytics i dina Cookie inställningar här.

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Användarvillkor för Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Allmän översikt över Google Analytics’ säkerhets- och integritetsbestämmelser: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, såväl som Googles integritetspolicy:

Radering/utdrag:

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt. Dessutom kan du förhindra att Google registrerar de uppgifter som är relaterade till din användning av webbplatsen, vilka har genererats av cookien (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas, genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookie-livstid: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund:

Art. 6 (1) f GDPR. (berättigat intresse)

 

2.2.2 A/B Testing

Syfte/information:

Denna webbplats genomför även analyser av användarbeteende via en så kallad A/B testing. Vi kan visa dig våra webbplatser med lite varierat innehåll, beroende på din profiluppgift. Detta gör det möjligt för oss att analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. 

Cookies lagras på din dator för dessa analyser. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server inom EU.  Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt.  

Innan analyserna utförs behandlas IP-adresserna ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare sammankörs inte med övrig data som har insamlats av oss.

Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU. 

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt

Mottagare:

Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU. 

Cookie-livstid: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats.).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR.(berättigat intresse)

 

 
Sociala plugin-program (“plug-ins”) för sociala nätverk används på våra webbplatser, i synnerhet “Dela” eller “Dela med vänner” knappen på Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för Facebook.com i Europa. Plugin-programmen är vanligtvis märkta med Facebooks logotyp.  

Utöver Facebook, använder vi plugin-program från “Google+” (Leverantör:  Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), “Twitter” (Leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och “Pinterest” (Leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att direkta plugin-program för sociala nätverk inte ska användas på våra webbplatser. I stället använder vi “Shariff”-lösningen. Med hjälp av Shariff kan vi själva bestämma när och huruvida data överförs till operatören för respektive sociala nätverk. Av denna anledning är det ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk, såsom Facebook, Google+, Twitter eller Pinterest när du väl har fått tillgång till vår webbplats. Data kommer endast att överföras till sociala nätverk om du aktivt klickar på knappen för respektive sociala nätverk. I detta fall ansluter din webbläsare till servrarna för respektive sociala nätverk. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex.  “Vidarebefordra”, “Dela” eller “Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare kommer att skapa en länk till servrarna för respektive sociala nätverk och överföra användardata till respektive operatör för det sociala nätverket och vice versa. Vi har ingen påverkan på beskaffenheten hos och omfattningen av de uppgifter som då samlas in genom de sociala nätverken. 

Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats.  En dylik utvärdering äger i synnerhet rum (även för icke inloggade användare) för skapande av en efterfrågan av en rättvis annonsering, och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet. Genom plugin-programmen erbjuder vid dig en möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där eller ej. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som har samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto med hjälp av plugin-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och, exempelvis, länkar till sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom du på detta sätt kan undvika att bli tilldelad en profil hos plugin-leverantören. 

För mer information kring syfte med och omfattning av datainsamling och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas du vänligen till dataskyddsdeklarationerna för dessa leverantörer enligt nedan: De kommer även att tillhandahålla dig ytterligare information kring dina rättigheter i detta avseende och kring inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.  

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.  

Facebook Connect

Om en så kallad “Facebook Connect-knapp” finns på denna webbplats, kan du logga in på vår webbplats med dina användaruppgifter för Facebook. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt inkludera information om dina aktiviteter på vår webbplats på din Facebookprofil. I detta avseende kommer du både att ges möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att tilldela åtkomst till dina användaruppgifter för Facebook, och till att publicera information och aktiviteter på din Facebookprofil. Användningen av ytterligare uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter via din e-postadress) äger endast rum med ett föregående uttryckligt samtycke.  Vänligen, notera att Facebook tar emot information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vad du gör. För att anpassa anslutningsprocessen kan Facebook i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan godkännandet av applikationen eller webbplatsen. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skyddet av din integritet återfinns i Facebooks integritetspolicy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 

Controller:   
Ansvarig för denna sociala inloggningsfunktion är Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Tyskland.  
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Kontaktuppgifter: Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller under den personuppgiftsansvariges postadress till "dataskyddsombudet": Dataprotection[at]Beiersdorf.com.  

 

http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i det “utökade dataskyddsläget ”, dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube, om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem.   Det är bara när du spelar upp videorna som de uppgifter som det hänvisas till i nästa stycke kommer att överföras till YouTube. Vi har ingen påverkan på denna dataöverföring.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube den information som du har getts åtkomst till på motsvarande undersida av vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som anges i avsnitt 2 av denna integritetspolicy att överföras. Detta är oberoende av huruvida YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller huruvida inget användarkonto existerar. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt att kopplas till ditt konto.  Om du önskar att inte bli kopplad till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering,  marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats.  En dylik utvärdering äger rum (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla en efterfrågan-orienterad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att kunna utöva denna rättighet.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och behandling av YouTube, vänligen se integritetspolicyn. Där kommer du även att finna ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Överföringar till tredjeparts länder är möjliga. Som en lämplig skyddsklausul i enlighet med art. 46 GDPR gäller. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

2.6 Onlineannonsering

2.6.1 Google Ads (tidigare Google Adwords)

Syfte/information

2.6.1.1 Google Ads-konvertering

Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi ad server cookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, bland annat införandet av annonser eller användarnas klickbeteenden kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas vanligtvis följande som analysvärden: cookiens unika id, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och "opt out"-information (indikerar att användaren inte längre vill adresseras).

Med hjälp av dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som är sparad på kundens dator inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund har tilldelats en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i ovan nämnda reklamåtgärder. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter genom vår användning av reklammaterial. Framför allt kan vi inte identifiera användare utifrån denna information.

Eftersom marknadsföringsverktyg har använts startar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidareanvändning av uppgifterna som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Vi använder annonskonvertering, vilket innebär att Google tar emot information om det du ansåg vara en intressant del av vår information på internet eller om det meddelande från oss som du klickade på. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in är det möjligt för leverantörerna att hämta och spara din IP-adress.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

Vi använder remarketing-funktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör att vi kan presentera webbannonser för våra användare som baseras på vad de har visat sig vara intresserade för på andra webbplatser i Googles annonsnätverk (i en Google-sökning eller på YouTube, så kallade "Google-ads" eller på andra webbplatser). I detta syfte analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att vi ska kunna visa annonser som är personligt anpassade för användarna också på andra sidor efter att de har besökt vår webbplats. För att göra detta sparar Google en kod i webbläsarna hos de användare som besöker vissa Google-tjänster eller -webbplatser i Googles Display-nätverk. Denna kod, som kallas "cookie", används för att registrera dessa användares besök koden används endast för att identifiera en webbläsare på en viss enhet. De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies

Mottagare:
För mer information om syftet och omfattningen av googles datainsamling och datahantering, se dataskyddspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och vilka alternativ för inställningar som finns tillgängliga för att du ska kunna skydda din integritet:
https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy; Överföringar till tredjeparts länder är möjliga. Som en lämplig skyddsklausul i enlighet med art. 46 GDPR gäller. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Du hittar också mer information på Network Advertising Initiative (NAI:s) webbplats på http://www.networkadvertising.org

Radering/utdrag:

Du kan se till att du inte kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, https://www.google.co.uk/settings/ads tas den här inställningen bort när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) genom att ange dina cookiepreferenser på avsett sätt (klicka här. Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut.

Hur länge finns cookien kvar: upp till 180 dagar (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund:

+D22Art. 6 (1) a i GDPR. (medgivande)

 

2.6.2 Google Analytics annonseringsfunktioner

Den här webbplatsen använder även de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics annonseringsfunktioner) förutom standardfunktionerna. De av Google Analytics annonseringsfunktioner som används på denna webbplats innefattar:

 • Rapportering av exponeringar i Google Display Network
 • Google Analytics demografi- och intresserapporter
 • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data för reklamändamål, inklusive insamling av data via annonscookies och identifierare

Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Google-annonseringscookies och -identifierare tillsammans för att optimera denna webbplats.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in det i ditt webbläsarprogram, b) via dina personliga preferenser för Google-annonser på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv; c) genom att ställa in dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte fullt ut kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds.

De cookies som används är av typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Hur länge finns cookien kvar: upp till 12 månader (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund:

Art. 6 (1) a i GDPR. (samtycke) 

 

2.6.3 Google Campaign Manager

Information/syfte:
Denna webbplats använder också Googles marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookiens id för att samla så kallade konverteringar avseende annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där.

Din webbläsare etablerar automatiskt en direktanslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och vidareanvändningen av de data som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Genom Campaign Manager tar Google emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in kan leverantörerna hämta och spara din IP-adress.

Dessutom gör Campaign Manager-cookies (t.ex. DoubleClick Floodlight) att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Google eller andra plattformar genom Campaign Manager eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Campaign Managern använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att kunna skicka specialanpassade annonser senare.

Använda cookies: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Mottagare: 
Tredje parts information: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Överföringar till andra länder är möjliga. Som ett passande skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR tillämpas. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

Ytterligare mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden (t.ex. leverantörer av plattforms-, hosting-, support- och analystjänster) i enlighet med de nödvändiga syftena (för att utföra annonser). Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering/återkallelse:
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta (särskilt genom att undertrycka cookies från tredje part får du inga annonser från tredjepartsleverantörer), b) genom att avaktivera de intressebaserade annonser från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken http://www.aboutads.info/choices.This inställningen raderas när du raderar dina cookies, c) genom att permanent avaktivera i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, d) genom att ställa in dina cookieinställningar i enlighet med detta. 

Cookietid: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR.D24 (medgivande)

 

2.6.4 Adform

Syfte/information:

Denna webbplats använder även marknadsföringsverktyget Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Adform använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookiens id för att samla in konverteringar relaterade till annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Adform innehåller cookies inte personuppgifter, som e-postadress, namn eller adresser.


Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Adform-servern när du besöker vår webbplats. Genom att integrera Adform, tar Adform emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss. Dessutom gör Adform-cookies att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Adform eller andra plattformar via Adform eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Adform använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att senare kunna skicka riktade annonser.

Använda cookies: Typ C. För ytterligare information, se Cookies-avsnitt.

Mottagare:

Mer information om Adform finns på https://site.adform.com/, när det gäller dataskydd på Adform A/S Danmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Radering/utdrag:

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet genom att undertrycka cookies från tredje part, får du inga annonser från tredjepartsleverantörer, b) genom att avaktivera cookies från Adform via din webbläsare på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) genom att ange dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här).  

Livslängd för cookies: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats). Maximal lagringsperiod för data: upp till 13 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR. (samtyckte) 

 

2.6.5 (Webbplats) Facebook Custom Audiences/Conversion ("Facebook Pixel")

Information/syfte:
 
Den här webbplatsen använder så kallade Facebook "Pixel" och konverterings-API:et från det sociala nätverket för följande ändamål:

 •  Facebook (webbplats) Anpassade målgrupper
  Vi använder Facebook-pixeln och konverterings-API:et för remarketingändamål för att kunna kontakta dig igen inom 180 dagar. Detta gör att vi kan visa intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") för användare av webbplatsen när de besöker det sociala nätverket "Facebook" eller andra webbplatser som också använder detta verktyg. På detta sätt strävar vi efter intresset för att visa annonser som är intressanta för dig för att göra vår webbplats eller erbjudanden mer intressanta för dig.

 • Facebook-konvertering
  Vi använder också Facebook Pixel och konverterings-API:et för att säkerställa att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi spåra effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").

På grund av de marknadsföringsverktyg som används, (Facebook pixel och konverterings-API:et) skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver ditt samtycke. Genom integreringen av Facebook-pixeln och konverterings-API:et får Facebook informationen att du har anropat motsvarande webbplats för vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela ditt konto ditt besök.

Behandlingen av dessa uppgifter av Facebook sker inom ramen för Facebooks datapolicy [https://www.facebook.com/policy.php]. Speciell information och detaljer om Facebook-pixeln, konverterings-API:et och dess funktionalitet finns också i Facebook-hjälpcenter [https://www.facebook.com/business/help/742478679120153].
 
Använda kakor: typ C. För mer information, se Cookie-avsnitt.

Mottagare:
Gemensam styrenhet:

Vi är gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook) för insamling och överföring av data i denna process. Detta gäller för följande ändamål:
• Skapandet av individualiserade eller lämpliga annonser samt för optimering av dem
• Leverans av kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. via Messenger)

Följande processer täcks därför inte av gemensamt kontrollföretag:

• Processen som äger rum efter insamlingen och överföringen ligger på Facebooks enda ansvar.
• Utarbetandet av rapporter och analyser i aggregerad och anonymiserad form utförs som processor och ligger därför inom vårt ansvar.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Facebook om gemensamt kontrollföretag, som kan nås här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Detta avtal definierar respektive ansvar för att uppfylla förpliktelsen enligt GDPR med avseende på gemensam kontroll.

Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och dataskyddsombudet på Facebook finns här: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har kommit överens med Facebook om att Facebook kan användas som kontaktpunkt för utövandet av den registrerades rättigheter (se avsnitt 1.3). Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för Datasubjektens rättigheter inte begränsad.

Mer information om hur Facebook behandlar personuppgifter, inklusive dess rättsliga grund och ytterligare information om registrerades rättigheter finns här: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollföretag baserat på det berättigade intresset enligt art. 6 (1) f GDPR.

Information om datasäkerhetsvillkoren finns här. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms och om behandling på grundval av standardavtalsklausuler finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Ytterligare mottagare:

Vi överför också de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för bearbetning och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsbehandlare (t.ex. plattforms-, hosting-, support- och analystjänsteleverantörer) i enlighet med nödvändiga syften ( för genomförande av annonsvisning och analys). Plattforms- / värdleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeparts land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler enligt art. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering/utdrag:
Funktionen ”Facebook Custom Audiences” kan inaktiveras i inställningen av cookies och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_
Livslängd för cookies: upp till 180 dagar efter senaste aktivitet (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) en GDPR (samtycke)
 
 
2.6.6 Var kan man köpa (Swaven)
 
Syfte/information:
 
På vår webbplats ger vi dig möjlighet att köpa våra produkter på återförsäljarnas webbplatser (t.ex. via en symbol med en kundvagn). Genom denna funktion får vi endast information om prestanda och analytisk information för att bedöma verktygets effektivitet (via cookies), vilket också är vårt berättigade intresse. Spårning mellan webbplatser sker inte och vi får alltså inte information om du har köpt något i den valda butiken.

För en bättre användarupplevelse och för att visa lokala butiker använder vi besökarens geografiska läge för att anpassa tjänsten. Vi arbetar med geolokalisering på stadsnivå genom att delvis analysera IP-adressen. En mer exakt geolokalisering kan användas när användaren har validerat funktionen. Geolokaliseringen används endast under sessionen.

Cookies som används: Typ b. Mer information finns i avsnittet ”Cookies” .

Mottagare: 
Dessa uppgifter behandlas av vår partner Swaven SAS, Paris, Frankrike. Mer information finns här: https://www.swaven.com/cookie-policy/

Radering:   
Livslängd för cookies: upp till 12 månader (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) f i GDPR (berättigat intresse)

2.6.8 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio/Krux)

Information/syfte:

Denna webbplats använder ett verktyg för att centralisera webbplatsens besökare i en plattform för att segmentera användarna för kampanjer och för att få insikter om en kampanjs resultat. Differentieringen av besökare baseras på unika ID (cookies eller lokal lagring). Verktyget ger också möjlighet att individuell produkt-/marknadsföringsinformation på tredje parts webbplatser kan publiceras baserat på besöket på vår webbplats. Uppgifterna kan innehålla information om hur användaren kom till webbplatsen och hur användarna interagerar med den. Webbläsare skickar också automatiskt viss standardinformation till varje webbplats som en användare besöker, till exempel IP-adress, webbläsartyp och språkinställningar, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Dessutom ger verktyget möjlighet att koppla ihop uppgifterna om webbplatsens besökare (även över enhetsgränserna) med våra registrerade användare när de är inloggade och användaren har gett sitt samtycke till det. 
Ytterligare information finns här: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/  
Användning av cookies: För ytterligare information, se avsnittet om cookies.

Mottagare: 

Vi överför även de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden (t.ex. leverantörer av plattforms-, hosting-, support- och analystjänster) i enlighet med de nödvändiga syftena (för genomförande av kampanjvisning, segmentering, anslutning och analys av användardata). Huvudleverantör av tjänster är salesforce.com Germany GmbH, Tyskland. Leverantörer av plattformar/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en 

Radering/återkallelse:   

De personuppgifter som detta verktyg samlar in raderas inom 6 månader efter inaktivitet. Samtycket kan återkallas med verkan för framtiden i cookieinställningarna (klicka här). När det gäller registrerade användare och med respektive samtycke kan uppgifterna kopplas till deras konsumentprofil. Reglerna för radering av konsumentprofilen gäller då i enlighet med detta (t.ex. lojalitetsprogram).
Cookie livslängd: upp till 6 månader (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund: 
 
Grundläggande för detta är: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)
 

2.6.10 Pinterest Pixel

Information/syfte:
Denna webbplats använder Pinterest-pixeln från det sociala nätverket "Pinterest" för remarketingändamål för att kunna rikta sig till dig " eller andra webbplatser som också använder denna metod.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Pinterest-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver samtycke. Genom integreringen av Pinterest-pixeln får Pinterest information om att du har ringt upp motsvarande webbsida på vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på Pinterest kan Pinterest tilldela besöket till ditt konto.

Cookies som används: Mer information finns i avsnittet "Cookies" [Länk till avsnittet om cookies].

Mottagare: 
Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland.
Förutom IP-adressen och marknadsföringsidentifieraren får Pinterest även information om den använda slutenheten, den besökta webbplatsen och tiden och kan tilldela dessa uppgifter till ditt Pinterest-konto. Pinterest behandlar dessa uppgifter på eget ansvar. Vi har inget inflytande över Pinterest datainsamling och vidare bearbetning av data.
En överföring av uppgifter till USA kan inte uteslutas. För mer information om dataskydd hos Pinterest, se Pinterests integritetspolicy på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy Som ett lämpligt skydd finns standardavtalsklausuler enligt Art. 46 GDPR har ingåtts. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/återkallelse:
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt: a) genom att justera inställningarna för din webbläsares programvara i enlighet med detta; särskilt genom att undertrycka cookies från tredje part förhindrar du att ta emot annonser från tredje part. b) genom att avaktivera Pinterests intressebaserade annonsering på följande länk: https://www.pinterest.com/settings/privacy. c) genom permanent avaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer, Edge eller Google Chrome under motsvarande inställningar i webbläsaren. d) genom att ställa in dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Vi vill påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande fullt ut.

Cookie livslängd: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som sätts via denna webbplats).

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke).

2.6.11 Salesforce/Evergage

Information/syfte:


Den här webbplatsen använder verktyget Evergage (Salesforce Interaction Studio) för personalisering. Det gör det möjligt för oss att visa personligt innehåll baserat på åtgärder på webbplatsen (t.ex. klick, visningstid, inmatning av en sökterm) och att bättre förstå behoven hos våra webbplatsbesökare. Vi kan då till exempel visa dig produkter som du kanske gillar eller, som användare av lojalitetsprogrammet myNIVEA, skicka dig ett meddelande via e-post om du har glömt produkter i din kundvagn. 

Använda cookies: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.


Mottagare:


Vi överför också de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden (t.ex. leverantörer av plattforms-, hosting-, support- och analystjänster) i enlighet med de nödvändiga syftena (för analys av webbplatsen). Huvudleverantör av tjänster är salesforce.com Germany GmbH, Tyskland. Leverantörer av plattformar/hostingtjänster kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i EU-fördraget. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Radering/utdrag:


Du kan inaktivera Evergage via cookie-inställningarna här

Om datan är sammanslagen med din profil, kommer datan raderas om/när du raderar din myNIVEA profil.

Cookies livslängd: upp till 180 dagar (detta gäller endast cookies som sätts via denna webbplats).

Lagringsperiod: 2 år (detta gäller endast de uppgifter som samlas in med hjälp av cookies).


Rättslig grund: 


Rättslig grund: Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

 

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att taggar kan hanteras genom ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar.  Detta innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter samlas in.  Google Tool Manager utlöser andra taggar, vilka i sin tur samlar in uppgifter om nödvändigt.  Emellertid har inte Google Tag Manager åtkomst till dessa uppgifter.  Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager. 

Mottagare:
Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Överföring till tredjeparts länder är möjliga. Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler enligt art. 46 GDPR. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse)

 
2.8 Pinterest-tagg
Syfte/information:
Den här webbplatsen använder remarketing-funktionen ”Pinterest-tagg” från Pinterest Inc. (”Pinterest”) för att få mer insyn i vad användarna gör när de besökt webbplatsen via våra Pinterest-annonser. Vi skapar också annonslistor för att fokusera baserat på vad du gör på vår webbplats och för att få veta mer om vår målgrupp.

Cookies som används: Typ c. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Mottagare:
Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Pinterest-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de data som Pinterest samlar in med hjälp av det här verktyget och informerar dig därför om vad vi känner till: Genom att integrera Pinterest-taggen får Pinterest information om du har gått till vår webbplats eller att du har klickat på en annons från oss. Om du har ett konto hos en Pinterest-tjänst (t.ex. deras webbplats eller app) kan Pinterest koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Pinterest eller inte har loggat in kan leverantörerna inhämta och lagra din IP-adress och annan identifierande information.

Mer information om den här taggen hittar du här: https://help.pinterest.com/en-gb/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag 
Pinterest stöder funktionen Spåra inte. Mer information finns här: https://help.pinterest.com/en/article/do-not-track. Den här funktionen kan också inaktiveras i cookiesavsnittet.

Radering:
Livslängd för cookies: upp till 12 månader (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Rättslig grund:                     
Art. 6 (1) a i GDPR."
 

 

2.9 Popup-funktion för kampanjer/nyhetsbrev/lojalitetsprogram (optinmonster)

Syfte/information:

Den här webbplatsen använder popup-funktioner för att erbjuda dig ett snabbt och enkelt sätt att delta i kampanjer eller prenumerera på nyhetsbrev/lojalitetsprogram. Syftet med varje kampanj/nyhetsbrev/lojalitetsprogram beskrivs i något av avsnitten nedan och är oberoende av tillhandahållandet av denna popup-funktion.

Vi använder ibland funktioner för att säkerställa att du endast ser dessa popup-fönster under vissa förhållanden, till exempel att du bara ser popup-fönstren första gången du besöker vår webbplats, eller hur ofta popup-fönstret ska visas.
Cookies som används: Typ b. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Mottagare:

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting-, support- eller analysleverantör) i enlighet med de ändamål som krävs (för att genomföra önskad kampanj/nyhetsbrev/program). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

                                                                                                                                                                                        
Radering/invändning:

När inmatade data raderas beror på kampanjen/nyhetsbrevet/lojalitetsprogrammet enligt beskrivningen nedan. 
Livslängd för cookies: upp till 12 månader, generellt 30 dagar (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan.

 

2.10 Chatbot (LoyJoy)

Information/syfte:

Denna webbplats tillhandahåller den funktion du kan använda för att föra en personlig dialog med oss. Med vår chatbot kan du delta i undersökningar eller utlottningar och beställa nyhetsbrevet eller gå med i lojalitetsprogrammet. Vi samlar därför in olika kommunikations-/interaktionsdata som du tillhandahåller. Det ger oss också möjlighet att analysera data och utvärdera dem för statistiska ändamål. 
Cookies som används: Typ b. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Mottagare:

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting- eller behandlingsleverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (för att använda chatboten och den önskade tjänsten, t.ex. nyhetsbrev, etc). Huvudleverantör av tjänster är Loyjoy GmbH, Münster i Tyskland. Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/invändning:

Chattdialogerna i chatboten raderas automatiskt efter 48 timmar. Användaren har möjlighet att radera data tidigare i chatbot-menyn och att utnyttja ytterligare sekretessrättigheter. Beroende på valda ändamål (utlottning, undersökningar, nyhetsbrev etc.) gäller de datalagringsperioder som nämns i motsvarande sammanhang (se nedan).

Livslängd för cookies: upp till 24 månader (detta gäller endast för cookies som har ställts in av denna webbplats)

Rättslig grund: Art. 6 (1) f i GDPR (berättigat intresse)

 

2.13 Captchas (robotfilter)

Information/syfte:
Denna webbplats använder i vissa fall Google reCAPTCHA v2 för att undvika att textfälten används av automatiserade program/robotar. Det bidrar till att stärka säkerheten på vår webbplats och att undvika att användarna får spam. Det hör också till vårt berättigade intresse och uppfyller vår rättsliga förpliktelse. 

Insamlade data är maskin- och programvaruinformation, till exempel enhets- och programdata och resultatet av integritetskontroller. Dessa data skickas till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Data kommer inte att användas av Google för anpassade annonser.

Mer information finns i deras sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy. Ytterligare dokumentation finns här: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Använda cookies: Typ A. För mer information, se avsnittet om cookies här

Mottagare:
Tredjepartsinformation: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR tillämpas. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering:
Cookie livslängd: upp till 24 månader (detta gäller endast cookies som har satts upp av denna webbplats).

Rättslig grund:

Art. 6 (1) c i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse )
Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan)

 

 


Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi andra tjänster, där vi behandlar dina personuppgifter. 
Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter i annonssyfte informerar vi dig i detalj om respektive process nedan.

Externa tjänsteleverantörer har noggrant valts ut och anlitats av oss, är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när vi erbjuder kampanjer, utlottningar, avtal eller liknande tjänster tillsammans med partners. Mer information kan erhållas när du lämnar uppgifterna eller anges i beskrivningen av tjänsterna nedan.

I motsats till 1.2, är ibland ett Beiersdorf-bolag personuppgiftsansvarig för de tjänster som erbjuds nedan, som redan har namngetts för dig som ett led i kommunikationen. Om en hänvisning därför görs till avsnitt i denna sekretesspolicy, t.ex. via en länk, och en personuppgiftsansvarig redan har namngetts, t.ex. i sidfoten/signaturen i ett e-postmeddelande eller kampanjkort, är denna person personuppgiftsansvarig i enlighet med art. 4, punkt 7 i GDPR.

Om våra tjänsteleverantörer är baserade i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan internationella dataöverföringar förekomma. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av tjänsten nedan.

 

3.1 Kontakt/kommunikation/samarbete

Syfte/information:

Vid kommunikation och/eller samarbete med oss, t.ex. via e-post eller via kontaktformulär på vår webbplats, datautbytesplattform och i egenskap av konsument, testperson, affärspartner eller kund sparas de uppgifter du lämnar ut (din e-postadress, om aktuellt ditt namn och telefonnummer eller personuppgifter som överlämnas under samtalet) och behandlas av oss för att t.ex. besvara en fråga eller begäran eller i samband med affärsrelaterad korrespondens. 

När du kontaktar oss per telefon som konsument kan vi fråga dig om telefonsamtalet får spelas in för kvalitetssäkring och utbildning. Om du samtycker till inspelningen kommer vi att behandla all information som du delar med dig av under samtalet (kommunikationsinnehåll, eventuellt även känsliga (hälso-)uppgifter samt ditt telefonnummer och andra personuppgifter).

Vid behandling av data som överlämnas under kommunikationen har vi ett berättigat intresse att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern verifiering eller i enlighet med en kommunikationsbegäran. 

Mottagare och källor:

För att bekämpa terrorism är vi skyldiga enligt lag att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi också dina uppgifter så att vi uppfyller de rättsliga kraven på jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf Group för att förebygga och utreda brott och annat felaktigt beteende, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål.

Om du är en affärspartner kommer vi att jämföra dina uppgifter med publicerade listor över vilseledande leverantörer (t.ex. varningslistor från World Intellectual Property Organization och Bundesanzeiger Verlag GmbH) för att fatta ett välgrundat beslut om potentiella betalningar. Vi kommer också att kontrollera regelbundet din kreditvärdighet (t.ex. när du ingår avtal). Vårt berättigade intresse är att minimera den finansiella risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditinstitut varifrån vi inhämtar nödvändiga uppgifter. För detta ändamål överlämnar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditinstituten.

Om du är en affärskund eller partner kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till potentiella köpare som en del av en företagsaffär. Under due diligence bearbetas vanligtvis anonymiserade uppgifter. Det kan dock vara nödvändigt i specifika enskilda fall att behandla personuppgifter. Vårt legitima intresse ligger i genomförandet av företagstransaktionen.

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. hosting- eller call center-leverantörer) i enlighet med de ändamål som krävs (t.ex. för att etablera kontakt, affärsrelaterad korrespondens och kundvård). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering /invändning:

Vi raderar de data som överlämnas i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste följas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna verktyg för konsumenthantering raderas personuppgifterna normalt efter ett år. I undantagsfall lagras data längre om de behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Samtalsinspelningar lagras i högst 90 dagar.

Du kan invända mot dessa processer enligt kraven i 4

Rättslig grund:

Art. 6(1) a GDPR tillsammans med art. 9 (2) a GDPR (samtycke: telefoninspelning).

Art. 6 (1) b i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller i en situation som liknar ett avtal) 

Art. 6 (1) c i GDPR (när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse )

Art. 6 (1) f i GDPR (när behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse som beskrivs ovan)

 

3.2 Nyhetsbrev

Syfte/inforamtion

Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information om de utvalda Beiersdorf-varumärkena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du personlig information om produkterna, tjänsterna eller förslag på deltagande i kampanjer, såsom tävlingar eller produkttester via e-post.

Med din registrering för nyhetsbrevet kommer du att få ett nyhetsbrev som är skräddarsytt efter dina behov (“personligt”). Vi utvärderar ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet för att sammanställa den information som är relevant för dig.  

Vi använder även åtgärder för återannonsering för att visa dig relevant onlinereklam. 

Mottagare: 

Uppgifterna kommer att vidarebefordras till vår kundhanteringsplattform, vilken även tjänsteleverantörer kan ha åtkomst till, för att stödja och implementera nyhetsbrevet.  Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/utdrag: 

Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt efter 18 månader om de inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppen (inaktivitet). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet, kan du avregistrera dig när som helst.  Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande via e-post. 

Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen kommer din profil att raderas senast efter sex månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR. (medgivande)

 

3.3 Kampanjer (t.ex. Tävlingar, Undersökningar, Produkttester)

När du deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande kampanjer, använder vi den personliga information som du tillhandahåller för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamål återfinns i respektive kampanjvillkor. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska fullgöras. Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina data kan du inte delta i kampanjen. Ytterligare information återfinns i respektive kampanjvillkor

Mottagare:

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, frakttjänster, behandlande tjänsteleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra kampanjen). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering:

Dina uppgifter kommer att raderas efter kampanjens slutliga behandling (se deltagandevillkor), såvida inte detta står i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningsstadgar. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR. (situation som liknar ett avtal)

 

3.4.1 Inloggningsprofil 

Syfte/information:

Genom att registrera dig ger vi dig möjlighet att skriva recensioner för att skapa en favoritlista, och få ett nyhetsbrev, och för framtiden kommer vi bara att tillhandahålla dig personligt innehåll, baserat på ditt beteende; du samtycker till att dina uppgifter kommer att lagras och användas för marknadsundersökningar och reklamsyften.  Vi kan därefter skicka dig personlig reklam om våra produkter och tjänster. 

Mottagare:

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, konsumentdatabaser, marknadsföringsbyråer,  granskningsleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra annonseringen etc.). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering/återkallande:

Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har loggat ut från programmet, såvida detta inte står i strid med lagenliga lagringsförpliktelser eller begränsningsstadgar.  För att radera dina uppgifter, vänligen logga in på ditt kundkonto och slutför avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande av samtycket till databehandlingen via e-post.  Vi raderar dina personuppgifter automatiskt efter 18 månaders inaktivitet.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR. (samtycke)

 

3.4.2 Centraliserad inloggningsprofil

Syfte/information:  
Vid registrering ger Beiersdorf AG dig möjlighet att skapa ett konto med ett lösenord (inloggningsprofil). Denna inloggningsprofil kommer att skapas i den centraliserade NIVEA-inloggningsprofildatabasen och ska verifiera att du är den giltiga ägaren av kontot och/eller e-postadressen. Denna inloggningsdatabas är i allmänhet endast kopplad till den tjänst du registrerar dig för och hanterar endast verifieringsdelen av din inloggningsprofil. Inloggningsprofilen kommer därför att vidarebefordras till respektive lokalt NIVEA/Biersdorf-företag som du begär tjänsten för.  
Om du dessutom begär ytterligare tjänster från ett annat NIVEA/Beiersdorf-företag (t.ex. registrering av en inloggningsprofil för en webbplats i ett annat land) kan din inloggningsprofil inkl. lösenord eventuellt återanvändas för den begärda tjänsten.  
Loggfiler: När du besöker och använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server och som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet.  

Användning av cookies: För mer information, se avsnittet om cookies.  

Kontrollansvarig:  
Ansvarig för den centraliserade profilen är Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Tyskland.  
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller under den personuppgiftsansvariges postadress till "dataskyddsombudet".  

Mottagare:  
Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden (t.ex. hosting, support) i enlighet med de nödvändiga syftena (för att vidarebefordra inloggningsprofilen baserat på den efterfrågade tjänsten och användarverifieringen). Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i EU-fördraget. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.  

Radering/återkallelse:
Din inloggningsprofil raderas automatiskt så snart du har raderat ditt lokala NIVEA-konto på den registrerade webbplatsen, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Om du är registrerad med denna inloggningsprofil på mer än ett lokalt NIVEA-konto kommer din inloggningsprofil att raderas när alla dina lokala NIVEA-konton raderas. En automatisk radering av lokala NIVEA-konton sker i allmänhet efter 24 månaders inaktivitet.  
Om du bara har skapat denna inloggningsprofil utan att registrera dig på ett lokalt NIVEA-konto kommer denna inloggningsprofil att raderas automatiskt inom en dag.  
Loggfilerna raderas efter sju dagar.  

Rättslig grund:
Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR (samtycke; centraliserad inloggningsprofil).
Rättslig grund:Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse; loggfiler).

 

3.5 Loyalty Program /myNIVEA

Syfte / information:

Syftet med det här programmet är att ge dig som medlem en personlig upplevelse. När du registrerar dig i vårt lojalitetsprogram (online eller offline) [myNIVEA] får du exklusivt och personligt innehåll, som den personliga kundtidningen, produktprover eller specialerbjudanden, t.ex. via e-post, post, SMS eller onlineannonsering på våra egna eller tredjepartskanaler, såsom sociala medier (t.ex. Facebook). För detta ändamål använder vi den kontaktinformation du anger (t.ex. e-postadress, postadress, telefonnummer) och all kontaktinformation som är kopplad till dina sociala medieprofiler. Denna kontaktinformation matchas i hashform med leverantörerna av sociala medier.

För att ge dig en relevant individualiserad upplevelse - dvs. vid rätt tidpunkt, genom rätt kanal, med innehållet som är relevant för dig och med rätt, personligt meddelande - länkar vi dina uppgifter och berikar dem med ytterligare information, t.ex. geodata och profildata från alla kontaktpunkter, inklusive webbplatser och sociala mediekanaler.

För detta ändamål utvärderar vi också ditt (tidigare) klick, e-postöppning, inköps- och surfbeteende på våra och andra webbplatser / appar, sociala mediasidor (t.ex. i samband med placerade annonser) eller i nyhetsbrevet för att ordna innehållet relevant för dig. Vi kan också härleda din aktivitetsstatus och automatiskt radera ditt konto vid inaktivitet (se nedan). Dessutom använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig individuellt med beaktande av köptransaktioner som redan har initierats eller slutförts. Vi skapar därför en användarprofil för sammanställning av personligt innehåll.

Dessutom kan känsliga uppgifter som hälsodata (allergier eller hudsjukdomar) samlas in. Vi bearbetar dessa dock bara om du har godkänt detta.

Slutligen använder vi också din information för att analysera och förbättra effektiviteten i våra tjänster. Dina uppgifter kommer därför att lagras och användas för marknadsanalys och produktinformation. Detta inkluderar också information som du ger i samband med kampanjer / åtgärder.

Mottagare:
Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för bearbetning och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsbehandlare (t.ex. värd, leverans, bearbetningstjänstleverantörer) i enlighet med nödvändiga ändamål (för att utföra sändning av tidningen, produktprover, reklam, kommunikation etc). Plattforms- / värdleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler enligt art. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Radering / tillbakadragande / invändning:
Dina uppgifter kommer att raderas så fort du har raderat ditt konto / din profil, såvida inte detta strider mot lagliga lagringsskyldigheter eller begränsningar. För att radera dina uppgifter, vänligen logga in på ditt konto + och använd motsvarande raderingsfunktion eller skicka oss din återkallande av databehandling via e-post. Du kan också invända mot enskilda kontaktmetoder i ditt konto / profil genom att inaktivera kontaktmetoden. Alternativt kan du också begära detta via kontaktformuläret. Vi raderar automatiskt dina personuppgifter senast efter 24 månaders inaktivitet.
 
Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen kommer din profil att raderas senast efter sex månader.
 
Rättslig grund:
Konst. 6 (1) f) GDPR (legitimt intresse: analys och förbättring av effektiviteten i våra tjänster och kombination av profilen med data i vårt legitima intresse).
Konst. 6 (1) a, art. 9 (2) en GDPR (lojalitetsprogram för samtycke)
 

3.6 Postutskick

Syfte/information:

Som utvald kund, affärspartner, testperson och/eller konsument får du också individuell produktinformation, erbjudanden, nyheter och produktprover från oss per post (brev). 
Detta är en särskild form av direktmarknadsföring, som också är vårt legitima intresse och intensifierar lojaliteten genom att ge de ovan nämnda personerna exklusiv information.

Mottagare:

Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, entreprenörer (t.ex. tjänsteleverantörer för kund- och konsumenthantering, marknadsföringsbyråer, leverantörer av posttjänster) i enlighet med de önskade ändamålen (postutskick). Leverantörer av plattformar/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i EU-fördraget. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering / invändning:

Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har avregistrerat dig, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Du kan avregistrera dig eller invända mot ytterligare postutskick enligt vad som anges i brevet eller i avsnittet invändning nedan. Vi raderar dessutom dina personuppgifter senast automatiskt efter 24 månaders inaktivitet (t.ex. när du inte använder de skickade kupongerna).

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse).

3.7 Betyg och recensioner

Syfte / Information:

Användare har möjlighet att lämna betyg och recensioner av produkter, processer eller andra utvärderingar inom ramen för webbplatsens erbjudanden i enlighet med användningsvillkoren. Vi kommer därför att samla in de uppgifter som du har lämnat till oss när du skickar in innehåll via ett betyg och en recension. 

Om webbplatsen kräver ett särskilt samtycke för känsliga uppgifter kommer vi också att behandla känslig information (t.ex. via bilder eller innehåll) om din hälsa eller uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, särskilt i recensioner av produkter som lämpar sig för hudproblem. 

Det är vårt legitima intresse att användarna kan ge sin fria åsikt om produkter och att dessa recensioner kan visas på tredje parts webbplatser på ett pseudonymiserat sätt.

Vi använder de uppgifter du lämnar för att publicera och upprätthålla din recension och ditt betyg på vår webbplats i enlighet med våra användarvillkor. Ditt betyg kommer att publiceras tillsammans med ditt användarnamn. Betygen kan komma att granskas innan de publiceras. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder att de är olagliga. Mer information finns i våra användningsvillkor.

Vi använder också dina tillhandahållna uppgifter inom ramen för vårt legitima intresse för att säkerställa att din recension inte är baserad på bedrägligt beteende, automatiska program eller robotar. Det är därför möjligt att du kommer att få ett verifieringsmeddelande för att bekräfta din e-postadress, om du inte har loggat in via ett användarkonto.

Cookies som används: Mer information finns i avsnittet "Cookies".

Mottagare:

Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, entreprenörer (t.ex. leverantörer av webbhotellstjänster, leverantörer av kundhanteringstjänster, webbplatser från tredje part, leverantör av bedrägeribekämpning) i enlighet med de nödvändiga ändamålen (för publicering på webbplatsen). Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som ett lämpligt skydd har vi kommit överens om standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i EU-fördraget. 46 GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne finns här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering / invändning:

Användarnas personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras efter att användarkontot har raderats eller efter en särskild begäran. Personuppgifterna för de användare som endast har fått ett verifieringsmail eller som inte har något användarkonto kommer att raderas eller anonymiseras efter motsvarande begäran om radering. De redan publicerade recensionerna kommer vanligtvis att förbli synliga under det publicerade smeknamnet/pseudonymen om du inte begär en radering separat. 

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) a GDPR i kombination med art. 9 (2) a GDPR (samtycke).
Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse).

3.10 Undersökningar

Syfte/information: 

När du deltar i undersökningar eller liknande kampanjer behandlar vi personuppgifterna för det ändamål som beskrivs i samtycket. Insamlade data omfattar frågor kring undersökningens eller liknande kampanjs avsedda syfte samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du kan delta utan att identifiera dig, såvida inte detta har ingått i samtycket.

För vissa undersökningar är det nödvändigt att tekniskt säkerställa att det inte är möjligt att delta två gånger eller att undersökningen återupptas. Detta kan göras till exempel genom användning av individualiserade länkar eller cookies.

Cookies som används: Mer information finns i avsnittet "Cookies".

Mottagare:

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. plattform, hosting eller analys) i enlighet med de ändamål som krävs (att genomföra undersökningarna). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering: 

Dina data raderas efter den slutliga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanj (se villkor för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Normalt raderas uppgifterna efter två år.

Cookietid: upp till 180 dagar (detta gäller endast cookies som har satts upp av denna webbplats).

Rättslig grund: 

Art. 6 (1) a i GDPR (samtycke)

3.11 SKiN GUiDE

Syfte/information: 

SKiN GUiDE ger dig möjlighet att få individuella produktrekommendationer baserat på bilder (särskilt selfies). Detta kräver tillgång till kamerans selfiefunktion.

SKiN GUiDE analyserar sedan ditt ansikte med hjälp av din selfie och bestämmer till exempel hudens optiska ålder, jämnhet och fasthet. Du kan också få ytterligare frågor, som beroende på ditt svar också kan innehålla känsliga hälsodata. De här funktionerna kräver ingen registrering. Du får välja om du vill ha få testresultatet och andra rekommendationer från SKiN GUiDE via e-post när du anger din e-postadress i motsvarande fält. Detta innebär inte att registrerar dig för nyhetsbrevet.

När du även registrerat dig för vårt lojalitetsprogram eller SKiN GUiDE blir ytterligare funktioner tillgängliga. Med den digitala huddagboken kan hudens utveckling följas upp och individuella rekommendationer för vård och vårdrutiner kan erbjudas, även via e-post. Dessutom stöder registrerade användares data tekniska förbättringar.

Mer information om hur du använder SKiN GUiDE finns under Vanliga frågor om SKiN GUiDE.

Mottagare:

Vi överför insamlade data till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra närstående företag inom Beiersdorf Group eller till externa tjänsteleverantörer, kontrakterade behandlare (t.ex. plattform, hosting eller analys) i enlighet med de ändamål som krävs (att genomföra analysen). Plattforms-/hostingleverantörer har tillgång till personuppgifter från tredje land (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd har vi avtalat om standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 i GDPR med dessa leverantörer. Mer information om detta ämne publiceras här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Radering: Personuppgifterna för användare som inte har registrerat sig raderas senast efter 48 timmar och behandlas inte fortsättningsvis.

E-postadressen du anger för att skicka testresultaten raderas automatiskt efter 24 månaders inaktivitet.

De registrerade användarnas data raderas när kontot har raderats. Det omfattar inte data som används för ytterligare forskning om tekniken. Dessa data separeras från profilen och kan därför inte längre kopplas till den. Dessa data raderas när undersökningssyftet är avslutat.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR i kombination med art. 9 (2) a i GDPR (samtycke) art. 6 (1) f i GDPR i kombination med art. 9 (2) j i GDPR (forskningsändamål)


Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) a GDPR) till behandlingen av dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har gett detta till oss. 

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är  nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort.  I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen. 

Du kan givetvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning under ovannämnda kontaktuppgifter till den dataregisteransvarige.