Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

1. Ansvarig organisation

Den organisation som ansvarar för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter enligt definitionen i Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), den tyska dataskyddslagen är:

Beiersdorf Aktiebolag
Gullbergs Strandgata 4
S-41104 Goteburg
Sweden

T: +46 31 799 08 00
F: +46 31 799 08 01

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om vår insamling, bearbetning och användning av personuppgifter (hädanefter kallat ”användning/använda”). Här kan du få reda på hur du motsätter dig användningen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

2. Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan identifiera dig, t.ex. namn, e-postadress eller postadress. Beiersdorf samlar endast in personuppgifter från dig då du specifikt tillhandahåller sådana uppgifter till oss och ger ditt samtycke till vår användning av dessa (t.ex. då du prenumererar på e-nyhetsbrev, deltar i en enkät, tävling eller utlottning, beställer varuprover eller broschyrer eller begär information).
Vi lagrar, använder och överför dina personuppgifter endast efter att du själv gett ditt samtycke samt i den omfattning – gällande innehåll och tid – som är nödvändigt i varje enskilt fall, t.ex. för att besvara din fråga, uppfylla din begäran eller informera dig om resultatet av en tävling eller utlottning.

För att kunna göra detta kan Beiersdorf behöva överföra personuppgifter för vidare bearbetning till andra företag inom den globala Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörer kan bland annat anlitas för varuleveranser, distribution av reklammaterial eller i samband med tävlingar. Beiersdorf kräver av sådana leverantörer att de bearbetar personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och denna sekretesspolicy. 

För all annan överföring av dina personuppgifter, t.ex. överföring av dina inloggningsuppgifter från vår webbplats till tredje parts sociala nätverk eller webbtjänst, såsom Facebook eller Twitter, krävs ditt uttryckliga förhandssamtycke. Beiersdorf garanterar att företaget inte kommer att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi tvingas lämna ut uppgifter om dig om detta krävs enligt lag eller begärs av behöriga myndigheter.
 


a. Skapa en användarprofil baserad på kundkonto hos NIVEA

  “Jag samtycker till att en användarprofil skapas för att sammanställa anpassat innehåll. Jag har läst igenom sekretesspolicyn. Detta samtycke kan när som helst återkallas.”*

      *Exempel på samtycke
  Om du vill skapa en användarprofil och samtycker till uttalandet i rutan ovan kommer vi att använda dina uppgifter på följande sätt:
  Som registrerad NIVEA-kund kan du beställa snabbare och enklare från vår webbshop. Då du registrerar dig kommer vi också att skapa en användarprofil för dig där alla dina tidigare och framtida aktiviteter på vår webbplats kommer att sammanställas (deltagande i utlottningar, prenumeration på NIVEAs nyhetsbrev, beställningar från vår webbshop, betyg/omdömen som du har lämnat, m.m.). Din personliga användarprofil ger oss möjlighet att erbjuda dig individuellt anpassat innehåll om våra produkter och tjänster. Du kan alltid se vad som ingår i din användarprofil. Som registrerad användare kan du också bidra med betyg/omdömen för våra produkter. Då du gör detta kommer vi att visa ditt förnamn och det betyg/omdöme du har bidragit med.
  Om vi i marknadsföringssyfte vill använda uppgifter som finns sparade på ditt kundkonto kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga samtycke (via prenumeration på NIVEAS nyhetsbrev eller NIVEA FOR ME, se nedan).

  Om du inte längre vill ha ett NIVEA-kundkonto kan du när som helst radera det. Detta gör du genom att logga du in till ditt kundkonto och slutföra avregistreringsprocessen. Alternativt kan du skicka oss ett e-postmeddelande om att du återkallar ditt samtycke till att vi sparar kundkontot (ett opt out-meddelande).


  b.  NIVEAs nyhetsbrev

  “Ja, jag vill få NIVEAs nyhetsbrev. Jag har läst igenom sekretesspolicyn. Detta samtycke kan när som helst återkallas.”*

      *Exempel på samtycke

  Om du vill prenumerera på NIVEAS nyhetsbrev och samtycker till uttalandet i rutan ovan kommer vi att använda dina uppgifter på följande sätt:

  NIVEAs nyhetsbrev innehåller nyheter, erbjudanden och annan information från NIVEA och andra varumärken (t.ex. Labello och 8x4) som tillhör Beiersdorf och Beiersdorf Hautpflege GmbH:s (hädanefter kallat ”NIVEA Haus”). I NIVEAs nyhetsbrev får du individuellt anpassad reklam om våra produkter och tjänster samt erbjudanden att delta i kampanjer som utlottningar och produkttester.
  Genom att prenumerera på NIVEAs nyhetsbrev samtycker du till att vi utvärderar dina köp- och klickmönster på våra webbplatser för att kunna sammanställa ett personanpassat nyhetsbrev för dig, med nyheter erbjudanden och annan information i linje med dina behov och intressen. Dina uppgifter sparas och används också för marknadsundersökningar och marknadsföring. För dessa ändamål kommer vi endast att kontakta dig via e-post. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att analysera och förbättra effektiviteten på våra webbplatser. 
  Om du inte längre vill få NIVEAs nyhetsbrev kan du när som helst avsluta din prenumeration. Det gör du genom att klicka på den för ändamålet avsedda länken som finns i varje nyhetsbrev. Du länkas då vidare till en sida där du kan avsluta din prenumeration. Du kan också skicka oss ett e-postmeddelande om att du återkallar ditt samtycke till att ta få fler nyhetsbrev (ett opt out-meddelande). 


  c.
  NIVEA FOR ME (kundlojalitetsprogram)
   
  “”Ja, jag vill delta i programmet NIVEA FOR ME och få den personliga kundtidningen, varuprover, specialerbjudanden och annan information skickad till mig via e-post och/eller post. Jag har läst igenom deltagarvillkoren och datasekretesspolicyn. Detta samtycke kan när som helst återkallas.”*

      *Exempel på samtycke

  Om du vill delta i lojalitetsprogrammet NIVEA FOR ME och samtycker till uttalandet i rutan ovan kommer vi att använda dina uppgifter på följande sätt:

  NIVEA FOR ME är ett program specialinriktat på kvinnor och syftar till att förmedla den speciella NIVEA-upplevelsen. Då du deltar i programmet kommer du att regelbundet, via e-post och/eller post, få en personlig kundtidning, varuprover och specialerbjudanden från NIVEA och andra varumärken (t.ex. Labello och 8x4) som tillhör Beiersdorf och Beiersdorf Hautpflege GmbH:s (”NIVEA Haus”).

  Genom din registrering samtycker du till att dina uppgifter sparas och används för marknadsundersökningar och marknadsföring. Vi kan skicka dig individuellt anpassad reklam om våra produkter och tjänster samt erbjuda dig att delta i kampanjer som tävlingar och produkttester. För detta kommer vi att kontakta dig med hjälp av de kontaktuppgifter som du uppgav i samband med ditt samtycke till att vi får kontakta dig, t.ex. via e-post om du gett oss din e-postadress. Vi kommer också att använda dina uppgifter för att analysera och förbättra effektiviteten på våra webbplatser.

  Om du inte längre vill delta i NIVEA FOR ME kan du när som helst avsluta ditt deltagande i programmet. Det gör du genom att logga in till ditt kundkonto och slutföra avregistreringsprocessen. Alternativt kan du skicka oss ett e-postmeddelande om att du återkallar ditt samtycke till att delta i NIVEA FOR ME (ett opt out-meddelande).

3. Hur länge dina uppgifter sparas

Vi kommer endast att spara de uppgifter du lämnar till oss så länge det behövs för det eller de ändamål som uppgifterna lämnades, eller så länge som krävs enligt lag.

Om du uttryckligen har samtyckt till att vi får använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte (genom att prenumerera på NIVEAs nyhetsbrev eller registrera ditt deltagande i NIVEA FOR ME) kommer vi att använda dina uppgifter för dessa ändamål tills du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt användning. 

4. Skydd av dina uppgifter då du beställer och betalar i webbshopen

Om du beställer produkter i vår webbshop, som gäst eller som registrerad användare, överförs dina personuppgifter endast i krypterad form. Betalning sker i enlighet med striktast tänkbara säkerhetskrav. Alla data överförs i krypterad form och skyddas på så vis från obehörig tillgång från tredje part. Dina kredit- och bankkortsuppgifter bearbetas och lagras av den certifierade betalningstjänsten ConCardis GmbH (med säte i Tyskland) i enlighet med kreditkortsbranschens striktaste säkerhetsstandard, nämligen Payment Card Industry Data Security Standard (förkortas ”PCI DSS”).
Om du väljer att betala med PayPal eller direkt banköverföring ger du ditt samtycke till att PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (med säte i Luxemburg) eller Sofort AG, (med säte i Tyskland) samlar in och bearbetar dina beställningsuppgifter för att hantera betalningen. I sådana fall gäller även respektive betalningstjänsts sekretesspolicy.

Om du väljer att betala via Giropay samtycker du till att de IBAN- och BIC-uppgifter du angett, i krypterad form, överförs till Giropay GmbH (med säte i Tyskland) för hantering av betalningen. De uppgifter som överförs kommer då att bearbetas av Giropay GmbH. I sådana fall gäller även betalningstjänstens sekretesspolicy.

5. Begränsad vidarebefordran av uppgifter

Vid bearbetning av din begäran kan det bli nödvändigt för Beiersdorf att vidarebefordra dina personuppgifter till andra dotterföretag inom Beiersdorf-koncernen eller en extern tjänsteleverantör i europeiska länder utanför EU som uteslutande agerar å våra vägnar. Sådana tjänsteleverantörer kan bland annat anlitas för att skicka dig varuprover, distribuera marknadsföringsmaterial eller sköta tävlingar och beställningar från vår webbshop, t.ex. leverans av varor. Beiersdorf kräver av alla sina partnerföretag inom Beiersdorf-koncernen och av sina externa tjänsteleverantörer att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med våra specifikationer och denna sekretesspolicy samt i enlighet med lagstadgade bestämmelser för hantering av beställningsdata.

Om du bokar tid på NIVEA Haus på vår webbplats kommer vi att i enlighet med denna sekretesspolicy och lagstadgade bestämmelser överföra de uppgifter som krävs för detta till vårt helägda dotterbolag Beiersdorf Hautpflege GmbH som driver NIVEA Haus. Dina uppgifter kommer endast att sparas och användas för din tidsbokning.

Utöver detta överlåter vi inga personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke och vi varken säljer eller hyr ut personuppgifter. Däremot förbehåller vi oss rätten att lämna ut uppgifter om dig om detta krävs enligt lag eller begärs av behöriga myndigheter eller rättsväsende.

6. Uppgifter som sparas automatiskt när du besöker våra webbplatser/användning av cookies

Cookies (kallas ibland även kakfiler) används på våra webbplatser. Cookies är små textfiler med information som lagras i webbläsaren på din dator.
 1. COOKIES
 2. Vi använder ”cookies” för att underlätta användningen av vår webbplats. Cookies är små textfiler med information som lagras i webbläsaren på din dator och som behövs för att du ska kunna använda vår webbplats. Vi använder cookies för att få en bättre bild av hur vår webbplats används och för att kunna förbättra navigeringen för våra besökare. Cookies hjälper oss bland annat att se om en sida på vår webbplats redan har besökts. Cookies kan också visa oss om du besökt vår webbplats tidigare eller om du är en helt ny besökare. De cookies vi använder lagrar inga personuppgifter eller annan personligt identifierbar information. Om du inte vill ta emot cookies kan du göra inställningar i din webbläsare för att ta bort alla cookies från din dators hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras.

 3. Cookies för användarbaserad reklam online

 4. Vi förbehåller oss också rätten att använda information som vi har samlat in med hjälp av cookies för att analysera besökares användarbeteende på våra webbplatser. Detta gör vi i syfte att kunna visa dig anpassad reklam för en del av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare har nytta av detta, eftersom vi visar reklam och innehåll baserat på ditt eget användarbeteende. Vi förutsätter att detta motsvarar dina intressen och att du därför slipper exponeras så mycket för slumpvis utvald reklam och innehåll som kanske inte är så intressant för dig.

  Som företag tillämpar vi självreglering i enlighet med en uppförandekod fastställd av Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW), tyska datasekretessrådet för onlinereklam. Den uppförandekod för självreglering som gäller oss samt mer information finns på:  www.meine-cookies.org/ddow.html.

 5. Så här tar du bort cookies och/eller hindrar att de lagras på din hårddisk

 6. Du kan göra inställningar i din webbläsare dels som hindrar att cookies sparas på din dator och/eller dels som kräver att du måste ge ditt samtycke varje gång cookies aktiveras. Du kan också när som helst ta bort cookies som har återaktiverats. I hjälpfunktionen för aktuell webbläsare hittar du mer information om hur du gör detta. Du kan hitta bild- och textanvisningar på hur du hanterar cookies i Firefox, Microsoft In och Google Chrome på: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html. . Om du inte tillåter att cookies lagras kan det medföra att vissa funktioner på vår webbplats inte kan användas på avsett sätt.

 7. Cookies som används av oss

 8. (1) Google Analytics

  Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics Använder en särskild typ av ”cookies”, dvs. textfiler, som lagras i din dator och möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som genereras av denna typ av cookie överförs som regel till Googles server i USA och lagras där. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats även omfattar koden ”gat._anonymizeIp();” som garanterar att IP-adresser registreras anonymt (så kallad IP-maskering). Din IP-adress anonymiseras på denna webbplats genom att Google förkortar före en överföring ut från EU eller EEG. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

  Google använder denna information för att analysera din användning av webbplatsen. De sammanställer rapporter över webbplatsaktivitet och erbjuder oss andra tjänster rörande webbplats- och internanvändning som vi använder i vår drift av webbplatsen. Google sammanställer inte IP-adressen som överförs från din webbläsare till Google Analytics med andra data. Du kan hindra lagring av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare. Se punkt 5.c. ovan. Du kan också ladda ner ett plugin-program från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. som du sedan installerar på din webbläsare. Detta program hindrar Google från att registrera och bearbeta data rörande din användning av webbplatsen som genereras av cookies (inklusive IP-adress). Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på

   
  http://www.google.se/analytics/terms/us.html,
  https://www.google.se/analytics/learn/privacy.html?hl=sv or
  https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

   

  (2) Google AdWords

  Denna webbplats använder Google AdWords, en analystjänst från Google, samt konverteringsspårning, som en del av Google AdWords. Så här fungerar det: När du klickar på en annons som visas av Google, lagrar Google AdWords en cookie för konverteringsspårning (en ”konverterings-cookie”) på din dators hårddisk. Den här typen av cookie blir ogiltig efter 30 dagar och kan inte användas för att identifiera dig personligen. Om du besöker en viss sida på vår webbplats kan vi och Google se att du har länkats vidare till sidan genom att klicka på annonsen.

  Den information som skaffas genom konverterings-cookies syftar till att skapa statistik för AdWords-kunder som använder sig av konverteringsspårning. Genom denna statistik kan vi med hjälp av en konverteringsspårningstagg ta reda på det totala antalet användare som har besökt en sida genom att de har klickat på en annons visad av Google.

  Vi använder också Google Analytics för att analysera statistiska data från AdWords och cookies från ”DoubleClick”. Om du vill förhindra detta kan du avaktivera funktionen i Annonsinställningar (https://www.google.se/settings/u/0/ads?hl=sv).

  Genom Googles remarketing-funktion når vi användare som redan har besökt vår webbplats. Vi kan t.ex. visa reklam för våra målgrupper som redan har visat intresse för våra produkter och tjänster. Med hjälp av användares beteende på webbplatser inom Googles marknadsföringsnätverk (”Display-nätverk”) under de föregående 30 dagarna samt med hjälp av den sammanhangsbaserade sökmotorn kan AdWords också se vilka intressen och funktioner våra webbplatsers använder delar. Med hjälp av denna information kan AdWords sedan i marknadsföringssyfte leta upp nya potentiella kunder med intressen och egenskaper liknande våra webbplatsanvändares. För målgruppsinriktad remarketing används en kombination av olika cookies från bland annat Google Analytics och Google DoubleClick. 

  Mer information samt villkor för användning och datasekretess gällande Google AdWords finns på: https://www.google.se/policies/technologies/ads/.

  (3) Google DoubleClick

  Vi använder funktionen Google DoubleClick på våra webbplatser för att utvärdera hur de används och ge oss, Google och andra annonsörer möjlighet att samarbeta med DoubleClick för att visa dig relevant reklam. För att göra detta lagras en cookie på din dators hårddisk. Denna cookie tilldelar din webbläsare ett anonymt identifikationsnummer och samlar sedan in information om reklam som visas i din webbläsare samt om du klickar på reklamen. Information som samlas in av en cookie rörande din användning av webbplatser överförs vanligtvis till någon av Googles servrar i USA och lagras där. Den insamlade informationen används sedan för att tilldela din webbläsare intressebaserade kategorier. Dessa kategorier används för att visa intressebaserad reklam.

  Förutom att ändra dina webbläsarinställningar kan du också permanent avaktivera DoubleClick-cookien med hjälp av ett plugin-program för webbläsare. Med plugin-programmet sparas dina inställningar gällande avaktivering även om du tar bort alla cookies. Du kan hämta plugin-programmet för permanent avaktivering här.

  När du använder vår webbplats samtycker du till att en DoubleClick-cookie installeras och att dina användningsdata samlas in, sparas och används enligt ovanstående beskrivning för de syften som anges. Du samtycker också till att dina uppgifter lagras i cookies efter att du avslutat din webbläsarsession och att de kan bli åtkomliga igen, till exempel när du besöker webbplatser nästa gång. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida användning genom att ta bort DoubleClick-cookien och avaktivera den permanent.

   
  (4) Optimizely

  För att kunna utveckla en optimal visning av sidorna och andra funktioner använder vi jämförande tester och variantanalyser. Vi gör detta med hjälp av webbanalystjänsten Optimizely från Optimizely Inc. Denna tjänst använder cookies för att identifiera besökares webbläsare och analysera användningen av denna webbplats. Mer information om hur Optimizely bearbetar dina data finns här. Du kan när som helst avaktivera Optimizelys spårning genom att följa anvisningarna på http://www.optimizely.com/opt_out, eller genom att gå till: http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=true. Vill du senare återaktivera Optimizelys spårning går du till:http://www.nivea.de/?optimizely_opt_out=false.

  (5) Bunchbox

  För att kunna utveckla en optimal visning av sidorna och andra funktioner använder vi jämförande tester och variantanalyser. I vissa sammanhang gör vi detta med hjälp av verktyget ”Bunchbox” för webbplatsoptimering. Denna tjänst använder cookies för att identifiera besökares webbläsare och optimera användningen av webbplatsen. Du kan när som helst avaktivera Bunchboxs spårning genom att gå till: http://www.nivea.de/?_bb_optout=1. Vill du senare återaktivera Bunchboxs spårning går du till: http://www.nivea.de/?_bb_optout=0.

7. Sociala plugin-program/integrering genom Shariff

Sociala plugin-program (”plugin-program”) från sociala nätverk används på våra webbplatser, framförallt knappar för att ”dela” eller ”dela med vänner” från ”Facebook” vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ansvarar för den tyska webbplatsen facebook.de. Dessa plugin-program är vanligtvis märkta med en Facebook-logotyp. Förutom från Facebook använder vi även plugin-program från ”Google+” (som drivs av: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), ”Twitter” (som drivs av: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) samt ”Pinterest” (som drivs av: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Av datasekretesskäl har vi avsiktligt beslutat att inte använda direkta plugin-program från sociala nätverk på våra webbplatser. Istället använder vi lösningen från ”Shariff”. Med Shariff kan vi själva avgöra om och när data överförs till företag som driver sociala nätverk. Därför överförs i princip inga data automatiskt till sociala nätverk som Facebook, Google+, Twitter eller Pinterest då du besöker vår webbplats. Det är bara om du själv aktivt klickar på respektive knapp som din webbläsare skapar en anslutning till respektive sociala nätverks servrar, dvs. då du trycker på en knapp för ett socialt nätverk (t.ex. ”Skicka vidare”, ”Dela” eller ”Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare skapar en anslutning till det sociala nätverkets servrar och skickar användardata till det företag som driver det sociala nätverket.

Vi kan inte påverka vilka eller hur mycket data som därefter samlas in av det sociala nätverket. Mer information om syftet och omfattningen av de olika sociala nätverkens insamling, bearbetning och användning av data samt om dina rättigheter och inställningsalternativ för sekretess i samband med detta finns i respektive sociala nätverks datasekretesspolicy. För Facebook på  http://www.facebook.com/about/privacy/ och http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084. Mer information om dataanvändning hos ”Google+” finns på  https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/ för och ”Twitter” på  http://twitter.com/privacy, och för Pinterest påhttp://about.pinterest.com/privacy/.

8. Inloggning via socialt nätverk

När du registrerar dig för att kunna logga in till ditt NIVEA-kundkonto kan du också välja att identifiera dig själv och logga in via en profil du har hos något av följande sociala nätverk: Facebook, Twitter, Google+.

Du ser symboler för de sociala nätverk som vår webbplats stöder på registrerings- och inloggningssidan. Innan en anslutning till det sociala nätverkets företag görs måste du uttryckligen ge ditt samtycke till bearbetning och överföring av data enligt nedanstående beskrivning:

När du klickar på en av dessa symboler öppnas ett nytt fönster (en app) där du loggar in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in får du information från det sociala nätverket om vilka uppgifter (namn och e-postadress) som skickas till oss för identifikation i samband med registrering och inloggning. Om du samtycker till överföringen av dessa uppgifter fylls de fält som vi behöver för registrering i med de uppgifter som överförs. De uppgifter vi behöver för att registrera eller logga in dig är (i) ditt namn och (ii) din e-postadress.

Endast efter att du uttryckligen har samtyckt till att de överförda uppgifterna används kommer de att lagras hos oss för de ändamål som anges i punkt 2. Ingen anslutning mellan registreringen av ett NIVEA-kundkonto hos oss och ditt konto hos det sociala nätverket sker automatiskt.

För att kunna genomföra identifikationen för registrering och inloggning överförs din IP-adress till det företag som driver det sociala nätverket. Vi kan inte påverka syftet och omfattningen av de olika sociala nätverkens insamling, bearbetning och användning av data. Mer information om detta finns respektive företags sekretesspolicy.

 

 

Sekretesspolicy för Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Sekretesspolicy för Google+:  https://www.google.se/policies/privacy/

Sekretesspolicy för Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en

9. Kontakt, begäran om information, återkallande, blockering, borttagning

När det gäller dina personuppgifter som lagras hos oss kan du när som helst och utan kostnad få dem helt eller delvis borttagna eller blockerade för framtida användning. Du kan också be om information om dessa personuppgifter eller begära att de korrigeras. För att göra detta behöver du inte följa någon särskild procedur. Du kan t.ex. mejla oss på nivea@beiersdorf.com eller använda kontaktformuläret på vår webbplats.

10. Dataskydd

Vi har vidtagit tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina data från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras regelbundet för att vara i linje med tekniska framsteg.

 

11. Uppdatering och ändring

Vi kan komma att uppdatera delar av sekretesspolicyn utan föregående meddelande. Granska därför alltid datasekretesspolicyn innan du använder vår webbplats för att informera dig om de senaste ändringarna eller uppdateringarna. Sekretesspolicyns status: Oktober 2015.