Integritetspolicy

ATT SKYDDA DINA UPPGIFTER ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För NIVEA är inte endast vård och skydd av din hud viktigt. Vi lägger också stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter. Det är därför vi respekterar din integritet och vill att du ska kunna lita på oss, lika mycket oavsett om det gäller dataskydd eller hudvård. Vi ger dig alltid öppen information om varför vi behöver dina uppgifter och om och hur länge vi lagrar dessa. Detta gör att du själv kan bestämma för vilka syften vi kan använda dina uppgifter. För att säkerställa bästa möjliga säkerhet överförs alltid informationen till oss i krypterad form. Om du inte längre önskar att vi ska använda dina uppgifter, vänligen meddela oss informellt, exempelvis genom e-post.


Allmän information

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla dig information avseende behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster. 

 

1.1. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter enligt art. 4 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) är uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.e.x namn, adress, e-postadress, etc.

 

1.2. Dataregisteransvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med art.  4 (7) GDPR är: Beiersdorf AB, Theres Svenssons Gata 13, BOX 275, SE-417 55 GÖTEBORG, Tfn.: +46 (0)31 799 08 00 [Dataskydd[at]Beiersdorf.com] (se vår logotyp).

Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvarige: [Dataskydd[at]Beiersdorf.com ] eller via den dataregisteransvariges postadress, den “dataskyddsansvarige” tillhanda.  

 

1.3. Den registrerades rättigheter

I egenskap av registrerad som påverkas av databehandlingsverksamhet, har du följande rättigheter med hänsyn till dina personuppgifter, i enlighet med art.  15 och följande. GDPR:

 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till korrigering och radering;
 • Rätt till begränsning av behandling;
 • Rätt till dataportabilitet; och 
 • Rätt att invända. 

Dessutom har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet avseende behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din rättighet som nämns ovan kan vi be dig om en identitetshandling. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, se 3.1.

1.4. Utlämning till myndighet

Vid en rättslig skyldighet, förbehåller vi oss rätten att utlämna information om dig om vi är skyldiga att överlämna denna till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ.


Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

När du besöker och använder vår webbplats  enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt tillhandahåller oss information, insamlar vi endast de personuppgifter (såsom loggdata) som din webbläsare överför till vår server, vilka är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (t.ex. värdtjänster, innehållshanteringssystem), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (för att visa webbplatsen och konfigurera innehållet). 

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR. 

2.1 Cookies

Utöver de tidigare nämnda uppgifterna används cookies eller andra tekniker som pixlar (hädanefter omnämnda som ”cookies”) på din dator när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara vissa uppgifter eller bildfiler, såsom pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparades i dessa cookies att överföras, antingen till vår webbplats (”förstaparts-cookie”) eller till en annan webbplats som dessa cookies tillhör (”tredjeparts-cookie”). 

Genom den sparade och returnerade informationen upptäcker respektive webbplats att du redan har getts åtkomst till och besökt denna med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser. I det avseendet är det bara cookien i sig självt som identifieras på din enhet. Utöver detta kommer dina personuppgifter endast att lagras efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som du erbjuds och ges åtkomst till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionalitet beskrivs nedan:

 • Absolut nödvändiga cookies (Typ A)
 • Funktions- och prestandacookies (Typ B)
 • Samtyckesbaserade cookies (t.ex. marknadsföringscookies) (Typ C)

Du kan finna mer information kring de olika typer av cookies som har konfigurerats och använts, i beskrivningen av de verktyg som har implementerats på våra webbplatser i denna integritetspolicy. 

2.1.1 Absolut nödvändiga cookies (Typ A)

Absolut nödvändiga cookies säkerställer funktioner utan vilka du inte kan använda våra webbplatser som avsett. Dessa cookies används uteslutande av oss och är därför förstapartscookies. Detta innebär att all information som lagras i cookies kommer att återsändas till vår webbplats. 

Absolut nödvändiga cookies används exempelvis för att säkerställa att du som registrerad användare alltid förblir inloggad när du kommer till olika undersidor på vår webbplats och således inte behöver ange din inloggningsinformation på nytt varje gång du kommer till en ny sida. 

Användningen av absolut nödvändiga cookies på vår webbplats är möjlig utan ditt samtycke. Av denna anledning kan inte absolut nödvändiga cookies aktiveras eller inaktiveras separat.  Emellertid kan du när som helst inaktivera cookies i din webbläsare (se nedan).

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR.

 

2.1.2 Funktions- och prestandacookies (Typ B)

Funktionscookies gör det möjligt för vår webbplats att lagra redan tillhandahållen information (såsom val av registrerat namn eller språk) och erbjuder dig förbättrade och mer anpassade funktioner baserat på denna information. Dessa cookies samlar in och lagrar enbart anonyma uppgifter så de kan inte spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Prestandacookies samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss exempelvis att avgöra huruvida och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och vilket innehåll som användare är särskilt intresserade av. I synnerhet registrerar vi antalet besök på en webbplats, antal undersidor som har besökts, tiden som har tillbringats på vår webbplats, i vilken ordning sidorna har besökts, vilka söktermer om ledde dig till oss, land, region, och, om tillämpligt, stad från vilken sidan besöks, och andelen mobila enheter som använder våra webbplatser. Vi fångar även rörelser, klick och scrollningar med datormusen för att förstå vilka områden av vår webbplats som är av särskilt intresse för användare. Som ett resultat av detta kan vi skräddarsy innehållet på vår webbplats mer specifikt för våra användares behov och optimera våra erbjudanden. Den IP-adress på din dator som överförs av tekniska skäl anonymiseras automatiskt och gör det inte möjligt för oss att dra några slutsatser om den enskilde användaren. 

Du kan när som helst justera cookie-inställningarna här (aktivera eller inaktivera).

 

Cookies som varken är absolut nödvändiga (Typ A) eller funktions- eller prestandacookies (Typ B) kommer endast att användas efter ditt uttryckliga samtycke, t.ex. marknadsföringscookies.

Vi förbehåller oss även rätten att använda information som vi har erhållit genom cookies från en anonym analys av användarbeteendet hos besökare på vår webbplats för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter på våra egna webbplatser. Vi tror att du som användare drar fördel av detta eftersom vi visar reklam eller innehåll som vi tror passar dina intressen baserat på ditt surfbeteende, så att du kommer att se mindre slumpmässigt utspridd reklam eller ett visst innehåll som kan vara av mindre intresse för dig. 

Marknadsföringscookies kommer från externa reklamföretag (tredjepartscookies) och används för att samla in information om de webbplatser som har besökts av användaren för att skapa målgruppsinriktad reklam för användaren.

Opt-out för cookies som används för onlineannonsering 

Du kan även hantera många företags cookies för onlineannonsering genom verktyg för konsumentval, vilka har skapats i enlighet med självregleringsprogram i många länder, såsom det USA-baserade https://www.aboutads.info/choices/ eller det EU-baserade http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Du kan när som helst personligen, dra tillbaka ditt samtycke till användningen av samtyckesbaserade cookies (Typ C) med effekt för framtiden, genom att justera dina cookie-inställningar i enlighet med detta.  

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR

 

2.1.4 Administrering och radering av alla cookies. 

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och/eller för att förhindra att du tillfrågas varje gång huruvida du samtycker till att cookies aktiveras. Du kan även när som helst radera cookies som har aktiverats på nytt. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj med din webbläsares hjälpfunktion. 

Vänligen notera att en inaktivering av cookies i allmänhet kan leda till funktionsbegränsningar på vår webbplats.

 

2.2.1 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”).  Google Analytics använder en särskild slags cookie, vilken lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.  Den information om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. 
Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats på denna webbplats för att inkludera koden  “gat._anonymizeIp();” för att säkerställa en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). På grund av IP-anonymiseringen på denna webbplats, förkortas din IP-adress av Google inom EU:s territorium och i avtalsstaterna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). 

Google använder denna information på våra vägnar för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter kring webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje parter enligt lag, eller om nämnda tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar.  Den IP-adress som överförs av din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammankörs inte med övrig Google-data. 
Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt.  Dessutom kan du förhindra att Google registrerar de uppgifter som är relaterade till din användning av webbplatsen, vilka har genererats av cookien (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas, genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in, som är tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Tredjepartsinformation: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor för Google Analytics:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Allmän översikt över Google Analytics’ säkerhets- och integritetsbestämmelser: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, såväl som Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Denna webbplats använder även Google Analytics för en enhetsoberoende analys av besöksflöden, vilken genomförs genom ett användar-ID. Du kan inaktivera spårningen av din användning på flera enheter i ditt Google-konto under “Mina uppgifter”, “Personliga uppgifter”.

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt

Cookie-livstid: upp till 12 månader (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats)

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR.

 

2.2.2 Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo (tidigare Piwik) för att analysera och regelbundet förbättra användningen av webbplatsen. Baserat på denna analys kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Det här verktyget använder cookies (se avsnittet ”Cookies” ovan), som lagras på din enhet. Vi lagrar informationen som samlas in på det här sättet uteslutande på en server i [Tyskland]. Du kan inaktivera analysen genom att ta bort befintliga cookies och förhindra att nya cookies lagras. Om du förhindrar att nya cookies lagras understryker vi att du kanske inte kommer att kunna använda alla funktionerna på webbplatsen. Du kan förhindra att cookies lagras via dina webbläsarinställningar.

Den här webbplatsen använder Matomo (tidigare Piwik) med tillägget ”AnonymizeIP”. Det förkortar behandlingen av IP-adresser och förhindrar direkt personlig kontakt. De IP-adresser som överförs av din webbläsare med hjälp av Matomo (tidigare Piwik) slås inte samman med några andra data som samlats in av oss.

Matomo-programmet (tidigare Piwik) är ett projekt med öppen källkod. Du kan hämta information om dataskydd från tredjepartsleverantörer på http://piwik.org/privacy/policy.

Använda cookies: Typ B. Mer information finns i avsnittet Cookies.

Livslängd för cookies: upp till 24 månader (detta gäller endast cookies som har skapats av den här webbplatsen)

Maximal lagringsperiod för data: upp till 360 dagar.

Juridisk grund: Art. 6 (1) f GDPR.

 

2.2.3 A/B Testing

Denna webbplats genomför även analyser av användarbeteende via en så kallad A/B testing. Vi kan visa dig våra webbplatser med lite varierat innehåll, beroende på din profiluppgift. Detta gör det möjligt för oss att analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare. 

Cookies lagras på din dator för dessa analyser. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server inom EU.  Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in programvaran för din webbläsare korrekt.  

Innan analyserna utförs behandlas IP-adresserna ytterligare i förkortad form, så att en direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare sammankörs inte med övrig data som har insamlats av oss.

Uppgifterna är tillgängliga genom vår leverantör av analytiska tjänster, vilken är baserad i EU. 

Använda cookies: Typ B: För ytterligare information, se Cookie-avsnitt

Cookie-livstid: upp till 2 år (detta gäller endast cookies som har konfigurerats av denna webbplats.).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund: Art. 6 (1) f GDPR.

 

2.3 Sociala plugin-program
 
Sociala plugin-program (“plug-ins”) för sociala nätverk används på våra webbplatser, i synnerhet “Dela” eller “Dela med vänner” knappen på Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, är ansvarig för Facebook.com i Europa. Plugin-programmen är vanligtvis märkta med Facebooks logotyp.  

Utöver Facebook, använder vi plugin-program från “Google+” (Leverantör:  Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), “Twitter” (Leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och “Pinterest” (Leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att direkta plugin-program för sociala nätverk inte ska användas på våra webbplatser. I stället använder vi “Shariff”-lösningen. Med hjälp av Shariff kan vi själva bestämma när och huruvida data överförs till operatören för respektive sociala nätverk. Av denna anledning är det ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk, såsom Facebook, Google+, Twitter eller Pinterest när du väl har fått tillgång till vår webbplats. Data kommer endast att överföras till sociala nätverk om du aktivt klickar på knappen för respektive sociala nätverk. I detta fall ansluter din webbläsare till servrarna för respektive sociala nätverk. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex.  “Vidarebefordra”, “Dela” eller “Dela med vänner”) samtycker du till att din webbläsare kommer att skapa en länk till servrarna för respektive sociala nätverk och överföra användardata till respektive operatör för det sociala nätverket och vice versa. Vi har ingen påverkan på beskaffenheten hos och omfattningen av de uppgifter som då samlas in genom de sociala nätverken. 

Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering, marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats.  En dylik utvärdering äger i synnerhet rum (även för icke inloggade användare) för skapande av en efterfrågan av en rättvis annonsering, och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att kunna utöva denna rättighet. Genom plugin-programmen erbjuder vid dig en möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Uppgifterna överförs oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där eller ej. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som har samlats in av oss att direkt tilldelas ditt befintliga konto med hjälp av plugin-leverantören. Om du klickar på den aktiverade knappen och, exempelvis, länkar till sidan, lagrar plugin-leverantören även denna information på ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet när du har använt ett socialt nätverk, i synnerhet innan du aktiverar knappen, eftersom du på detta sätt kan undvika att bli tilldelad en profil hos plugin-leverantören. 

För mer information kring syfte med och omfattning av datainsamling och dess behandling av plugin-leverantören, hänvisas du vänligen till dataskyddsdeklarationerna för dessa leverantörer enligt nedan: De kommer även att tillhandahålla dig ytterligare information kring dina rättigheter i detta avseende och kring inställningsalternativ för att skydda din integritet.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/

 

2.4 Social inloggning

För att registrera dig och logga in på ditt kundkonto, har du även möjligheten att identifiera dig med din befintliga profil på ett av följande sociala nätverk, Facebook, Twitter eller Google+, och slutligen registrera dig eller logga in.

För detta ändamål kommer du att på registreringssidan eller inloggningssidan finna de motsvarande symbolerna för de respektive leverantörerna av de sociala nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till leverantören har upprättats, måste du uttryckligen samtycka till behandlingen och överföringen av de uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster (så kallad app), i vilket du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in kommer det sociala nätverket att berätta för dig vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring, kommer de fält som vi kräver ska ifyllas för registrering, att ifyllas med de överförda uppgifterna.  De uppgifter som vi kräver för registrering eller inloggning är (i) ditt namn och (ii) din e-postadress.

Dina uppgifter kommer endast att lagras av oss och användas för de syften som anges i denna integritetspolicy, efter ditt uttryckliga samtycke till användningen av de överförda och efterfrågade uppgifterna. Det finns ingen länk utöver autentiseringsprocessen mellan ditt kundkonto hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk. 

För att kunna genomföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning, överförs din IP-adress till respektive leverantör av sociala nätverk. Vi har ingen påverkan på syftet med och omfattningen av datainsamling och på den ytterligare behandlingen av uppgifterna av respektive leverantör av sociala nätverk. För ytterligare information, vänligen läs dataskyddsinformationen för respektive leverantör:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect

Om en så kallad “Facebook Connect-knapp” finns på denna webbplats, kan du logga in på vår webbplats med dina användaruppgifter för Facebook. Dessutom kan Facebook Connect automatiskt inkludera information om dina aktiviteter på vår webbplats på din Facebookprofil. I detta avseende kommer du både att ges möjlighet att ge ditt uttryckliga samtycke till att tilldela åtkomst till dina användaruppgifter för Facebook, och till att publicera information och aktiviteter på din Facebookprofil. Användningen av ytterligare uppgifter (t.ex. kontaktuppgifter via din e-postadress) äger endast rum med ett föregående uttryckligt samtycke.  Vänligen, notera att Facebook tar emot information om applikationen eller webbplatsen via Facebook Connect, inklusive vad du gör. För att anpassa anslutningsprocessen kan Facebook i vissa fall ta emot en begränsad mängd information innan godkännandet av applikationen eller webbplatsen. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den ytterligare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, såväl som dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skyddet av din integritet återfinns i Facebooks integritetspolicy.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ytterligare information avseende datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#application ssåväl som http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

2.5 YouTube-Videor 

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, vilka lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i det “utökade dataskyddsläget ”, dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube, om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem.   Det är bara när du spelar upp videorna som de uppgifter som det hänvisas till i nästa stycke kommer att överföras till YouTube. Vi har ingen påverkan på denna dataöverföring.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube den information som du har getts åtkomst till på motsvarande undersida av vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som anges i avsnitt 2 av denna integritetspolicy att överföras. Detta är oberoende av huruvida YouTube tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller huruvida inget användarkonto existerar. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt att kopplas till ditt konto.  Om du önskar att inte bli kopplad till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Leverantören av det sociala nätverket lagrar de uppgifter som har samlats in om dig såsom användarprofiler och använder dessa för annonsering,  marknadsundersökningar och/eller efterfrågan-orienterad utformning av sin webbplats.  En dylik utvärdering äger rum (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla en efterfrågan-orienterad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att kunna utöva denna rättighet.

För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamling och behandling av YouTube, vänligen se integritetspolicyn. Där kommer du även att finna ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google har underordnat sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

2.6 Onlineannonsering

2.6.1 Google Ads (tidigare Google Adwords)

2.6.1.1 Google Ads-konvertering

Vi använder Google Ads tjänster för att skapa uppmärksamhet kring våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av de data vi får från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi vill visa dig annonser som är intressanta för dig för att göra vår hemsida mer attraktiv för dig och för att kunna göra en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Annonsmaterialet levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi ad server cookies, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, bland annat införandet av annonser eller användarnas klickbeteenden kan mätas. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons sparar Google Ads en cookie på din dator. Dessa cookies löper vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. För denna cookie sparas vanligtvis följande som analysvärden: cookiens unika id, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och "opt out"-information (indikerar att användaren inte längre vill adresseras).

Med hjälp av dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Ads-kunds webbplats och cookien som är sparad på kundens dator inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund har tilldelats en specifik cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i ovan nämnda reklamåtgärder. Vi tar bara emot statistiska utvärderingar från Google. Utifrån dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av de använda reklamåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter genom vår användning av reklammaterial. Framför allt kan vi inte identifiera användare utifrån denna information.

Eftersom marknadsföringsverktyg har använts startar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidareanvändning av uppgifterna som uppstår genom att Google använder detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Vi använder annonskonvertering, vilket innebär att Google tar emot information om det du ansåg vara en intressant del av vår information på internet eller om det meddelande från oss som du klickade på. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in är det möjligt för leverantörerna att hämta och spara din IP-adress.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing

Vi använder remarketing-funktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör att vi kan presentera webbannonser för våra användare som baseras på vad de har visat sig vara intresserade för på andra webbplatser i Googles annonsnätverk (i en Google-sökning eller på YouTube, så kallade "Google-ads" eller på andra webbplatser). I detta syfte analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, till exempel vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att vi ska kunna visa annonser som är personligt anpassade för användarna också på andra sidor efter att de har besökt vår webbplats. För att göra detta sparar Google en siffra från webbläsarna hos de användare som besöker vissa Google-tjänster eller -webbplatser i Googles Display-nätverk.

Denna siffra, som kallas "cookie", används för att registrera dessa användares besök. Siffran används endast för att identifiera en webbläsare på en viss dator och inte för att identifiera en person; personuppgifter sparas inte. 

Du kan se till att du inte kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, https://www.google.co.uk/settings/ads tas den här inställningen bort när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) genom att ange dina cookiepreferenser på avsett sätt (klicka här [Länk till sidan med cookie-inställningar]. Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut.

För mer information om syftet och omfattningen av googles datainsamling och datahantering, se dataskyddspolicyn. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och vilka alternativ för inställningar som finns tillgängliga för att du ska kunna skydda din integritet:
https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy; Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du hittar också mer information på Network Advertising Initiative (NAI:s) webbplats på http://www.networkadvertising.org

De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies .

Hur länge finns cookien kvar: upp till 1 månad (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR.

2.6.2 Google Analytics annonseringsfunktioner

Den här webbplatsen använder även de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics annonseringsfunktioner) förutom standardfunktionerna. De av Google Analytics annonseringsfunktioner som används på denna webbplats innefattar:

 • Rapportering av exponeringar i Google Display Network
 • Google Analytics demografi- och intresserapporter
 • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data för reklamändamål, inklusive insamling av data via annonscookies och identifierare

Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Google-annonseringscookies och -identifierare tillsammans för att optimera denna webbplats.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in det i ditt webbläsarprogram, b) via dina personliga preferenser för Google-annonser på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv; c) genom att ställa in dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte fullt ut kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds.

De cookies som används är av typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Hur länge finns cookien kvar: upp till 12 månader (detta avser endast de cookies som har ställts in av denna webbplats).

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR.

2.6.3 Google Remarketing

Dessutom använder vi programmet Google Remarketing för att kontakta dig igen inom 3 månader. Den här applikationen gör att våra annonser kan fortsätta visas när du fortsätter surfa på Internet. Detta sker med hjälp av cookies som används av Google för att registrera och utvärdera ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser. Därför känner Google till dina tidigare besök på vår webbplats. Enligt Google själv slår Google inte samman de data som samlats in i samband med remarketing med dina personuppgifter som kan sparas av Google. Enligt Google används särskilt pseudonymisering för remarketing. 

De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Rättslig grund: Art. 6 (1) i GDPR.

2.6.4 Campaign Manager (tidigare DoubleClick)

Denna webbplats använder också Googles marknadsföringsverktyg Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookiens id för att samla konverteringar avseende annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Campaign Manager-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller Campaign Manager-cookies inga personuppgifter.

Din webbläsare etablerar automatiskt en direktanslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och vidareanvändningen av de data som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Genom Campaign Manager tar Google emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss. Om du har anslutit dig till en Google-tjänst kan Google koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte har registrerat dig hos Google eller inte har loggat in kan leverantörerna hämta och spara din IP-adress.

Dessutom gör Campaign Manager-cookies (DoubleClick Floodlight) att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Google eller andra plattformar genom Campaign Manager eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Campaign Managern använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att kunna skicka specialanpassade annonser senare.

Du kan förhindra att du kommer att omfattas av denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara på avsett sätt, först och främst genom att inte godkänna cookies från tredjepart får du inga annonser från tredjepartsleverantörer b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning, genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras av domänen www.google.adservices.com, https://www.google.co.uk/settings/ads, raderas den här inställningen när du raderar dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i självregleringskampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices raderas denna inställning när du tar bort dina cookies, d) genom att permanent avaktivera Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome i dina webbläsare under länken http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) genom att ange dina cookiepreferenser på avsett sätt. Observera att du i detta fall kanske inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds fullt ut. 

Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookies och som gäller din användning av webbplatser och Googles hantering av denna information genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns under "Display settings", "Extension for Campaign Manager deactivation" på https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=sv

Det finns mer information om Googles Campaign Manager på https://www.google.de/doubleclick, information om Googles allmänna datahantering på https://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy eller alternativt hittar du också mer information på Network Advertising Initiative (NAI:s) webbplats på http://www.networkadvertising.org. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR.

2.6.5 Adform

Denna webbplats använder även marknadsföringsverktyget Adform från Adform Germany GmbH.

Adform använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare får se samma annonser mer än en gång. Adform använder ett cookie-id för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Adform använda cookiens id för att samla in konverteringar relaterade till annonsbegäran. Det här är fallet exempelvis när en användare ser en Adform-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Adform innehåller cookies inte personuppgifter, som e-postadress, namn eller adresser.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Adform-servern när du besöker vår webbplats. Vi kan inte påverka omfattningen och vidareanvändningen av de data som samlas in av Adform med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår vetskap: Genom att integrera Adform, tar Adform emot information om vad du har tittat på avseende vår närvaro på internet eller information om att du har klickat på en annons från oss.

Dessutom gör Adform-cookies att vi kan se om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats efter att ha tittat på en av våra visnings-/videoannonser på Adform eller andra plattformar via Adform eller genom att klicka på en (konverteringsspårning). Adform använder denna cookie för att se vilket innehåll du har interagerat med på vår webbplats för att senare kunna skicka riktade annonser.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på olika sätt: a) genom att ställa in din webbläsares programvara, i synnerhet genom att undertrycka cookies från tredje part, får du inga annonser från tredjepartsleverantörer, b) genom att avaktivera cookies från Adform via din webbläsare på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) genom att ange dina cookiepreferenser i enlighet med detta (klicka här). Observera att du i detta fall kanske inte fullt ut kommer att kunna utnyttja alla funktioner som erbjuds. Du hittar mer information om Adform på https://site.adform.com/, med avseende på dataskydd på Adform Germany GmbH: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

De cookies som används är: Typ C. För mer information, se avsnittet om cookies.

Rättslig grund: Art. 6 (1) a i GDPR.

 

2.6.6 (Webbplats) Facebook Custom Audiences ("Facebook Pixel")
Den här webbplatsen använder också remarketingfunktionen "Custom Audiences" på Facebook Inc. ("Facebook") för att kontakta dig igen inom 3 månader. Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att se intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder det här verktyget.

Din webbläsare etablerar automatiskt en direktanslutning till Facebook-servern. Vi har ingen inverkan på omfattningen och vidareutnyttjandet av de uppgifter som samlas in av Facebook genom användningen av det här verktyget och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: 

Genom att integrera Facebook Custom Audiences, får Facebook webbläsarinformationen och / eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Facebook-tjänst kan Facebook associera ditt besök med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantörerna kan hämta och lagra din IP-adress och annan identifierande information.

Funktionen "Facebook Custom Audiences" kan deaktiveras i Cookiesektionen och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
Använda Cookies: Typ C. För mer information, se Cookiesektion.

Rättslig grund: Art. 6 (1) en GDPR.

2.7 Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Denna tjänst gör att taggar kan hanteras genom ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar.  Detta innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter samlas in.  Google Tool Manager utlöser andra taggar, vilka i sin tur samlar in uppgifter om nödvändigt.  Emellertid har inte Google Tag Manager åtkomst till dessa uppgifter.  Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.


Ytterligare tjänster som erbjuds (on- och offline)

Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats, erbjuder vi flera andra tjänster, för vilka vi behandlar dina personuppgifter.  

Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller skulle vilja använda dina uppgifter för annonseringssyften, kommer vi att ge dig detaljerad information om de respektive processerna nedan.  

Externa tjänsteleverantörer har utvalts noggrant och godkänts av oss, och de har förbundit sig att följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet. 

Om våra tjänsteleverantörer är baserade i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att informera dig om konsekvenserna av detta i beskrivningen av tjänsten nedan.  

 

3.1 Kontakt

När ni kontaktar oss eller kommunicerar med oss via e-post eller kontaktformuläret på vår webbplats, kommer de uppgifter du tillhandahåller (din e-postadress, om tillämpligt ditt namn och ditt telefonnummer, eller personuppgifter som har utlämnats under samtalet) att lagras och behandlas av oss, för att kunna besvara dina frågor, förfrågningar, eller för företagsrelaterad korrespondens. Vi raderar de uppgifter som framkommer i detta sammanhang när lagring inte längre är nödvändig, såvida inte lagstadgade lagringsperioder föreligger eller begränsningsperioder måste iakttas.  
Vid konsumentförfrågningar via vårt interna konsumenthanteringsverktyg, kommer personuppgifterna vanligtvis att raderas efter ett år.

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, leverantörer av callcentertjänster, i enlighet med de efterfrågade ändamålen (t.ex. för att etablera kontakter, företagsrelaterad korrespondens och kundvård).

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR.

 

3.2 Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information om de utvalda Beiersdorf-varumärkena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du personlig information om produkterna, tjänsterna eller förslag på deltagande i kampanjer, såsom tävlingar eller produkttester via e-post eller reklam på dina egna tredjepartskanaler (t.ex. via sociala medier).

Med din registrering för nyhetsbrevet kommer du att få ett nyhetsbrev som är skräddarsytt efter dina behov (“personligt”). Vi utvärderar ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet för att sammanställa den information som är relevant för dig. 

Nyhetsbrevet skickas vanligtvis en gång i månaden (“regelbundet”). I enskilda fall (t.ex. för speciella åtgärder), kan även e-post skickas veckovis.

Vi använder även åtgärder för återannonsering för att visa dig relevant onlinereklam.  Ytterligare information, i synnerhet om respektive mottagare, återfinns i det relevanta avsnittet för “Onlineannonsering”. 

Uppgifterna kommer att vidarebefordras till vår kundhanteringsplattform, vilken även tjänsteleverantörer kan ha åtkomst till, för att stödja och implementera nyhetsbrevet.  

Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt efter 18 månader om de inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppen (inaktivitet). Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet, kan du avregistrera dig när som helst.  Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande via e-post. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR.

 

3.3 Kampanjer (t.ex. Tävlingar, Undersökningar, Produkttester)

När du deltar i tävlingar, undersökningar eller liknande kampanjer, använder vi den personliga information som du tillhandahåller för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamål återfinns i respektive kampanjvillkor. 

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, frakttjänster, behandlande tjänsteleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra kampanjen).  
Dina uppgifter kommer att raderas efter kampanjens slutliga behandling (se deltagandevillkor), såvida inte detta står i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter eller begränsningsstadgar. 
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för genomförandet av ett avtal.  Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Om dina uppgifter inte tillhandahålls, kan du inte delta i kampanjen.

Ytterligare information återfinns i respektive kampanjvillkor.

Rättslig grund: Art. 6 (1) b GDPR.

 

3.4 Inloggningsprofil 

Genom att registrera dig ger vi dig möjlighet att skriva recensioner för att skapa en favoritlista, och få ett nyhetsbrev, och för framtiden kommer vi bara att tillhandahålla dig personligt innehåll, baserat på ditt beteende; du samtycker till att dina uppgifter kommer att lagras och användas för marknadsundersökningar och reklamsyften.  Vi kan därefter skicka dig personlig reklam om våra produkter och tjänster. 

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbehandlare (t.ex. värdtjänster, konsumentdatabaser, marknadsföringsbyråer,  granskningsleverantörer), i enlighet med de efterfrågade ändamålen (att genomföra annonseringen etc.).  
Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har loggat ut från programmet, såvida detta inte står i strid med lagenliga lagringsförpliktelser eller begränsningsstadgar.  För att radera dina uppgifter, vänligen logga in på ditt kundkonto och slutför avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt tillbakadragande av samtycket till databehandlingen via e-post.  Vi raderar dina personuppgifter automatiskt efter 18 månaders inaktivitet. 

Rättslig grund: Art. 6 (1) a GDPR.

 

3.5 Lojalitetsprogram/NIVEA FOR ME

Om du deltar i vårt lojalitetsprogram (online eller offline) kommer dina personuppgifter att hanteras på följande sätt:

Genom att delta kan du motta ett personligt kundmagasin, produktprover och specialerbjudanden via en personlig e-postadress, postutskick eller onlinereklam på dina egna eller tredje parts kanaler (t.ex. sociala medier). Vi utvärderar dina inköp och ditt klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet (om du prenumererar på det) för att samla ihop den information som är relevant för dig. Dessutom använder vi dessa data för att kontakta dig enskilt och tar hänsyn till redan påbörjade eller slutförda köptransaktioner. Vi kan också föreslå medverkan i kampanjer som pristävlingar eller produkttester. Vi kommer att kontakta dig via de kommunikationskanaler som du tillhandahåller oss i samband med ditt samtycke till att kontakta oss, till exempel via e-post, om du uppger din e-postadress. Slutligen använder vi också dina uppgifter till att analysera och förbättra effektiviteten hos våra webbplatser. Dina uppgifter kommer att lagras och användas för marknadsundersökningar och i reklamsyfte. Vi kan då skicka individuellt anpassad reklam om våra produkter eller tjänster till dig.

Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, kontraktsbiträden (t.ex. leverantörer av värdtjänster, transporttjänster eller bearbetningstjänster) i enlighet med de avsedda syftena (att skicka iväg magasin, produktprover, reklam etc.).

Dina uppgifter kommer att tas bort så fort du loggar ut ur programmet, såvida det inte strider mot juridiska krav på lagring eller preskription. För att ta bort dina data ska du logga in på ditt kundkonto och gå igenom proceduren för att säga upp din prenumeration eller skicka oss ett meddelade om att du vill ta bort dina data till oss via e-post. Vi tar bort dina data automatiskt efter 18 månaders inaktivitet.

Juridisk grund: Art. 6 (1) a GDPR

 

3.6 Postutskick

Som utvald kund och konsument kommer du också att få enskild produktinformation, erbjudanden och produktprover från oss i posten (som brev).

Det är en särskild form av direkt marknadsföring som också hör till vårt berättigade intresse och som förstärker kund- och konsumentlojalitet genom att erbjuda kunden/konsumenten exklusiv information.

Vi överför de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, biträden (t.ex. leverantörer av kund-/konsumenthanteringstjänster, marknadsföringstjänster och posttjänster) i enlighet med de avsedda syftena (postutskick).

Dina uppgifter kommer att tas bort så fort du har sagt upp din prenumeration, såvida det inte strider mot juridiska krav på lagring eller preskription. Du kan säga upp prenumerationen eller tacka nej till fortsatta postutskick i ditt meddelande eller i avsnittet Invändning nedan. Vidare tar vi bort dina personuppgifter automatiskt efter 24 månaders inaktivitet (t.ex. när du inte använder de kuponger vi skickar till dig).

Juridisk grund: Art. 6 (1) f GDPR

 

3.7 Betyg och recensioner

Registrerade användare har möjlighet att lämna in betyg och recensioner för produkter och processer eller andra utvärderingar inom ramen för webbplatsens erbjudanden, i enlighet med användarvillkoren.  Det är vårt legitima intresse att användare kan ge sin fria åsikt om produkter.

Ditt betyg kommer att publiceras med ditt användarnamn.  Vi rekommenderar att du använder en pseudonym i stället för ditt riktiga namn. Betygen granskas inte innan publicering.  Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje parter anser att de strider mot lagen. 

Vi överför de insamlade uppgifterna till de relevanta interna avdelningarna för behandling och till andra associerade företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, företag (t.ex. värdtjänsteleverantörer, leverantörer av kundhanteringstjänster) i enlighet med de efterfrågade ändamålen (publicering på webbplatsen).

Kommentarerna raderas enligt inloggningskontot.

Rättslig grund är art.  6 (1) f GDPR

 


Invändande mot eller tillbakadragande av ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (Art. 6 (1) a GDPR) till behandlingen av dina uppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har gett detta till oss. 

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på överväganden av intressen (Art.  6 (1) f GDPR), kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandling inte är  nödvändig, i synnerhet för att slutföra ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. Vid en dylik invändning ber vi dig att förklara anledningarna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort.  I händelse av en motiverad invändning från dig, kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller justera databehandlingen, eller påpeka våra tvingande skäl för dig, vilka är värda att skydda, på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen. 

Du kan givetvis när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Du kan informera oss om din invändning under ovannämnda kontaktuppgifter till den dataregisteransvarige.