VÅRA FRAMSTEG INOM HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

VÅRA RESULTAT INOM HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

På NIVEA strävar vi efter cirkularitet och ansvarsfull användning av förpackningsmaterial för att förhindra föroreningar och minska vårt koldioxidavtryck. Vårt tillvägagångssätt är lika enkelt som det är utmanande: vi minskar användningen av plast där vi kan, återvinner så mycket plast vi kan, byter ut den där det är meningsfullt, samt uppmuntrar våra kunder att återanvända förpackningar. 

Läs om vårt arbete och våra mål för att skapa hållbara förpackningar med mindre eller återvunnen plast, och träbaserat material från kontrollerbara och spårbara källor.


Våra plaståtaganden

Mänskligheten står inför frågan hur man ska lösa det globala plastproblemet. På NIVEA har vi satt upp ambitiösa mål för att minska användningen av fossilbaserad jungfrulig plast och öka andelen återvunnet material i våra förpackningar, samt säkerställa att våra förpackningar kan återvinnas och återanvändas.

 

Utforska vad vi har åstadkommit hittills och vad vi siktar på att göra för att förhindra ytterligare plastföroreningar.


Våra hållbara pappersförpackningar

Ett sätt att minska användningen av plast i förpackningar är att ersätta den med träbaserat material som papper och kartong. I vår strävan att behandla naturen med respekt säkerställer vi att det naturmaterial som vi använder har anskaffats på ett hållbart sätt för att skydda skogar mot avskogning.

Läs mer om våra åtaganden för hållbara pappersförpackningar.


One Skin. One Planet. One Care.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.