snorkel coral reef

PLASTÅTAGANDEN

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

”År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.” – Ellen MacArthur Foundation Report 2016

 

Dessa dystra utsikter, i kombination med förorenade vattendrag och hav, har fått oss alla att känna en djup oro över vad vi lämnar över till kommande generationer. Och den exponentiella ökningen av mängden plast som produceras förorenar inte bara miljön, den förstärker även klimatförändringarna. Samtidigt finns det ett antal goda skäl använda plast: det är lätt, hållbart och säkert att använda i många branscher. Mänskligheten står inför frågan hur man ska lösa det globala plastproblemet.

På NIVEA har vi ett uppdrag att använda plast ansvarsfullt i våra produktförpackningar, vägledda av principerna om den cirkulära ekonomin. Vår strategi är enkel: vi minskar plastanvändningen där det går, vi återvinner så mycket vi kan, vi ersätter den när det är meningsfullt att göra det, och vi gör det möjligt för dig att återanvända våra förpackningar. För att understryka vårt åtagande har vi satt upp ambitiösa mål:

Till 2025 vill vi minska mängden fossilbaserad jungfruplast som vi använder i våra förpackningar med 50 procent (basår 2019).
Vi strävar mot detta mål genom att minska vikten på våra förpackningar, integrera återvunnet innehåll och byta ut fossilbaserad plast mot växtbaserade alternativ.s.

År 2025 kommer vi att ha 30 procent återvunnet material i våra plastförpackningar.
Användningen av återvunnet innehåll är avgörande för att motverka exploaterande användning av naturresurser och plastföroreningar. Genom att ge förpackningsmaterial ett andra liv förhindrar vi ytterligare utvinning av fossila resurser för tillverkning av jungfrulig plast, samt miljöföroreningar genom att skapa en efterfrågan på sekundära material.

Till 2025 kommer vi att se till att 100 procent av våra plastförpackningar kan återfyllas, återanvändas eller återvinnas. 
Naturligtvis slutar inte vårt ansvar på hyllan. Istället arbetar vi för att tillverka alla våra förpackning på ett sådant sätt att de kan återvinnas, återfyllas eller återanvändas. Det så är de får ett andra liv, eller många fler än så. 

Alla våra ansträngningar för att skapa hållbara plastförpackningar bidrar inte bara till att förhindra föroreningar. De leder också till minskade koldioxidutsläpp och bidrar därför i kampen mot klimatförändringarna. 

Minska plastanvändningen med NIVEA

less plastic

Naturligtvis vore den bästa lösningen för vår planet noll avfall och inga förpackningar. Tyvärr skulle en sådan strategi inte skydda våra hudvårdsprodukter hela vägen från våra produktionsanläggningar och hem till dig. Men när det gäller plast är ”less is more”! För att minska vår totala plastförbrukning tittar vi på varje typ av förpackning som vi tillverkar och utmanar oss själva att bara använda så mycket material som behövs. Detta är också det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen kopplade till förpackningar.

Vi är mycket stolta över vår lättviktsmästare, NIVEA Naturally Good Body Lotion-flaskan. Den är tillverkad av 50 procent mindre plast jämfört med en NIVEA body lotion-standardflaska. Hållbar design leder inte bara till markant mindre plastavfall, utan har även en annan dold talang: tack vare ett spår i botten på flaskan kan den klämmas ihop helt och till och med rullas ihop som ett rör. Det är så du kan använda varje droppe lotion. Mindre förpackningar betyder dessutom att det får plats fler produkter på pallen för transport, vilket i sin tur gör att fler produkter kan transporteras per lastbil. Det leder till färre lastbilar ute på vägarna och därmed minskade koldioxidutsläpp.

Återvinning av plast med NIVEA

Användningen av återvunnet material är avgörande för att motverka exploaterande användning av naturresurser och plastföroreningar. Genom att ge förpackningsmaterial ett andra liv förhindrar vi ytterligare utvinning av fossila resurser för tillverkning av jungfrulig plast, samt miljöföroreningar genom att skapa en efterfrågan på sekundära material.

Beroende på typen av plast som används (PET, PE eller PP) kan integrationen av återvunnet material vara en teknisk utmaning, eftersom tillgången till högkvalitativ återvunnen plast fortfarande är låg. Det är mycket viktigt för oss att det återvunna förpackningsmaterialet inte försämrar säkerheten eller effektiviteten hos våra hudvårdsprodukter. 

Vi har redan gjort stora framsteg: i slutet av 2020 hade NIVEA konverterat 90 procent av våra PET-flaskor i Europa till återvunnet material. Enbart denna åtgärd kommer att göra att vi sparar in 1200 ton jungfrulig plast per år. 

På många av våra produkter hittar du en märkning som anger att de är tillverkade av strax under 100 procent återvunnen plast. Anledningen till att vi inte har nått 100 procent ännu är att vi färgar våra flaskor för att ge dem vår karakteristiska NIVEA-look. För att färga plast behövs fortfarande tekniskt en kombination av pigment och jungfrulig plast. Eftersom vi alltid vill vara transparenta kring vår process är vi öppna med detta.

body lotion

Återvunnen ansikts- och kroppsrengöringsförpackning

Många av dina favorit NIVEA-produkter finns redan i återvunna förpackningar. Till exempel våra NIVEA Micellar Water PET-flaskor, eller våra genomskinliga PET-flaskor med duschgel. Dessutom har otaliga produktlanseringar, såsom NIVEA Shower Fresh Blends, lanserats i PET-flaskor tillverkade av minst 97 procent återvunnet material (PCR), vilket gör att man kan undvika att använda 150 ton fossilbaserad jungfruplast.

Återvunnen solskyddsförpackning

Vi arbetar också med att gå över till återvunnet material i NIVEA-förpackningar som inte behöver sköljas bort: Under 2020 kunde vi till exempel integrera 95 procent återvunnen PET i våra NIVEA Sun Spray-flaskor.

Vi har också börjat rulla ut vår återvunna PE i vårt sortiment av kroppsrengöring för män, som vi kommer att utöka kontinuerligt till att omfatta fler produkter och kategorier i framtiden.

recycling

Är NIVEAs plastförpackningar återvinningsbara?

Om förpackningarna kan återvinnas eller inte beror på den lokala återvinningsinfrastrukturen. Kontrollera därför med din lokala avfallshanteringsleverantör om hur du bäst bidrar till återvinning av förpackningar. 

På NIVEA utvärderar vi noggrant varje produktförpackning i samarbete med ett externt institut för att ta reda på hur mycket av materialet i förpackningen som redan nu kan detekteras, sorteras och återvinnas i praktiken och i stor skala. Ibland är de ändringar vi behöver göra för att öka återvinningsbarheten små men effektiva. Ett exempel på detta: NIVEA Micellar ansiktsrengöringsserien – här eliminerade vi silverfolien som vi tidigare använde för etiketten på förpackningens baksida. 

Ett annat exempel på en åtgärd vi vidtog för att öka återvinningsbarheten för våra förpackningar var att använda nya färgpigment för våra svarta förpackningar. Tidigare detekterades svarta plastförpackningar inte i den automatiserade sorteringsprocessen på återvinningsanläggningarna och gick därför till förbränning. De nyutvecklade färgpartiklarna detekteras korrekt av dagens sorteringsteknik och kanaliseras därför till återvinning. Sedan 2020 använder vi endast dessa nya färgpigment i vårt NIVEA Micellar Expert-sortiment, liksom för våra NIVEA MEN DEEP-schampon och duschgeler. .

Återanvända plast med NIVEA 

När det gäller ”återanvändning” har NIVEA genomfört olika initiativ över hela Europa i syfte att minska plastavfallet och utsläppen genom att erbjuda dig möjligheten att fylla på dina favorit-NIVEA-produkter.

I Tyskland lanserades till exempel vår första duschgelspåfyllningsstation i butik i samarbete med en stor tysk återförsäljare, apotekskedjan dm, i utvalda butiker. Med målet att driva ökad återanvändning och minska användningen av engångsplast designades den skräddarsydda maskinen för att uppfylla de högsta hygienstandarderna och för intuitiv användning. Och vi är stolta över att kunna meddela att den redan har vunnit två priser: MUSE design award och Sustainability Readers Award 2020 Packaging Europe. 

I Frankrike och Storbritannien deltar NIVEA också i pilotfasen av Terracycles Zero Waste Initiative ”Loop” med två NIVEA MEN After Shave-produkter. Här samlas använda produktförpackningar in från kundernas hem, rengörs och fylls på för att möjliggöra användningsloopar för konsumenter.

earth

Varifrån kommer den återvunna plasten i NIVEAs förpackningar?

På NIVEA använder vi så kallad post-consumer recycled-plast (PCR). Den består av material som har sitt ursprung i återvunnet hushållsavfall – till exempel material som finns i den ”gula påsen” i Tyskland eller returplast från dryckesindustrin. Genom att använda sådana sekundära råvaror i produktförpackningar skyddas naturresurserna, och användningen av fossilbaserad jungfruplast undviks, och därför minskar koldioxidutsläppen. 

Ersätta plast med NIVEA

magicbar

Även om plast fortfarande ofta är det föredragna förpackningsmaterialet, finns det ibland möjligheter att tänka helt nytt kring användningen av konventionell plast och ersätta denna med ett alternativ. Vår NIVEA MagicBAR är ett bra exempel på en plastfri skönhetsprodukt. Det är vår första veganska ansiktsrengöring som är 100 procent plastfri förpackning. MatgicBARs är dessutom det första NIVEA-sortimentet som har uppnått Ecocert® Cosmos Natural-certifieringen. 

Vår NIVEA Naturally Good Face Care-burk är ett annat exempel på hur konventionell plast kan ersättas. Produktionen av återvinningsbara plastburkar banar väg för användningen av växtbaserade material vid sidan av fossilbaserade. Även om inte hela produktionen körs med växtbaserade material ännu, säkerställer vi att motsvarande mängd som behövs för vår burk integreras i processen. Detta garanteras av den oberoende ISCC Plus-certifieringen.

One Skin. One Planet. One Care.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats, eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.