hands holding a plant in soil

VÅRA ÅTAGANDEN ATT BRY OSS BORTOM HUDEN

VÅRA ÅTAGANDEN ATT BRY OSS BORTOM HUDEN

Som ett ledande hudvårdsmärke med mer än 100 års expertis vet vi att en hälsosam miljö är viktigt för en frisk hud. Ändå lider vår blå planets naturliga skönhet av överförbrukning av resurser och miljöföroreningar.

Det är därför som vi på NIVEA är engagerade i att minska vår påverkan på miljön, dess ekosystem och invånare genom att utveckla och producera hudvård som är skonsam mot huden och planeten.  

Upptäck vad vi gör redan nu för att bli mer hållbara och hur vi är engagerade i att vårda bortom huden i framtiden.


man talking

Vår filosofi och mål

NIVEA har varit en följeslagare i människors liv i årtionden, hjälpt dem vårda sin hud så att den är vacker och frisk, samt främjat människors välbefinnande inifrån och ut. Vi känner ödmjukhet inför det förtroendet och vill leva upp till det genom att utvidga vården av huden till att även skydda och bevara vår planet.

Läs mer om vår filosofi och våra ambitiösa mål som hjälper oss att bidra till att tackla klimatförändringarna. 


Vår vision: Klimatneutralitet

Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck så mycket som möjligt genom att tänka nytt kring våra förpackningar, formuleringar och produktionsmetoder. För att uppnå detta har NIVEA satt upp ambitiösa klimatmål på företagsnivå som är i linje med den senaste klimatvetenskapen.

Läs mer om vårt tillvägagångssätt för att utveckla klimatvänliga produkter.


Respekt mot djur

På NIVEA respekterar och älskar vi naturen. Vår omsorg om planeten inkluderar även skydd av djur som är beroende av och upprätthåller våra ekosystem. Vi är övertygade om att djurförsök är onödiga för att bevisa effektiviteten och säkerheten hos hudvårdsprodukter.

Läs mer om hur vi säkerställer djurs välbefinnande.


Vår ansvarsfulla anskaffning

Vi säkerställer att allt som vi använder i våra NIVEA-produkter är säkra och hälsosamma att använda – och vi strävar efter att använda förnybart material som har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt så långt det är möjligt för att gå mot en mer hållbar framtid. När vi använder naturresurser uppmärksammar vi även odlingen av dessa växter.

Läs mer om våra åtaganden och mål för att säkerställa ansvarsfull materialanskaffning.


Vår hållbara produktion

Naturligtvis sträcker sig vårt engagemang för att skydda vår planet och våra samhällen också till hur vi producerar NIVEA hudvård: Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att spara energi, generera mindre avfall och använda vatten på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen från vår produktion.


sky

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats, eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.