hands holding in a field of long grass

HÅLLBAR PRODUKTION

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

HÅLLBAR HUDVÅRDSPRODUKTION

Vårt engagemang för att skydda planeten och våra samhällen sträcker sig också till hur vi producerar hudvård på våra produktionsanläggningar. När vi producerar NIVEA-produkter strävar vi efter att minska vårt koldioxidavtryck, spara energi, generera mindre avfall och använda sötvatten ansvarsfullt.

När det gäller hållbar hudvårdsproduktion är ett av NIVEAs huvudåtaganden att minska vårt koldioxidavtryck. Tillsammans med andra växthusgaser i atmosfären har koldioxid skadliga effekter på miljön. Den ökande mängden av dessa gaser förstärker växthuseffekten. Eftersom vi redan står inför en kritisk höjning av den globala temperaturen, tar NIVEA sitt ansvar att mildra klimatförändringarna på stort allvar. Detta återspeglas i våra ambitiösa klimatmål, vilket är i linje med klimatvetenskapen.

Hur tillverkar NIVEA hållbara hudvårdsprodukter?

Energi och utsläpp, vatten och avfall är de viktigaste faktorerna att tänka på när det gäller att driva en produktionsanläggning på ett så hållbart sätt som möjligt. Vägledda av visionen om en produktion med noll koldioxidavtryck arbetar vi hårt för att minska dessa fyra dimensioner.

Sedan slutet av 2019 har alla NIVEAs produktionsanläggningar drivits med el från 100 procent förnybara källor. Detta åtagande har minskat våra energirelaterade koldioxidutsläpp avsevärt. Vi vill dock minska våra koldioxidutsläpp ännu mer med det övergripande målet att våra verksamheter ska vara klimatneutrala år 2030.

På NIVEA är vi engagerade i att undvika avfall för att spara resurser och arbeta mot en renare miljö. Vi har som mål att minska avfallsvolymerna på våra produktionsanläggningar med cirka en tredjedel till år 2025.

cream

Även om vi minskar avfallet kan vi inte undvika det helt och hållet. Det är därför som vi tidigt satte upp målet om ”noll avfall till deponi” för våra kosmetiska produkter, toalettartiklar och hudvårdsprodukter. Deponier är en belastning för vår miljö, och vi är därför fast beslutna att undvika dem helt. Världen över har 16 av 17 NIVEA-produktionsanläggningar redan uppnått detta mål.

Sötvatten är en viktig men begränsad resurs. När det gäller våra hållbara hudvårdsprodukter arbetar vi på NIVEA för att minimera vattenförbrukningen i våra produktionsprocesser. Vi har åtagit oss att uppnå specifika och mätbara mål: 2025 planerar vi att ha minskat vår vattenförbrukning med 25 procent per tillverkad produkt jämfört med 2018 års baseline. För att uppnå detta mål kommer vi att införa alternativ för vattenåtervinning och återanvända avloppsvatten där det är möjligt.

Eftersom tillgången på sötvatten är beroende av platsen, genomför vi årliga vattenriskanalyser för alla våra produktionsanläggningar. I dessa analyser tittar vi närmare på den regionala tillgången till sötvatten, respektive vattenkvalitet och kraven på sötvatten i de samhällen som gränsar till våra produktionsanläggningar. Detta är alla viktiga faktorer i produktionen av hållbar hudvård.

hand holding a leaf

One Skin. One Planet. One Care.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.