plants in the sun

VÅR VISION: KLIMATNEUTRALITET

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

VÅR VISION: KLIMATNEUTRALITET

Kampen mot klimatförändringarna är människans viktigaste miljöutmaning. Det är därför som NIVEA har satt upp ambitiösa klimatmål på företagsnivå som är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Dessa mål omfattar inte bara den betydande minskningen av koldioxidutsläpp på våra produktionsanläggningar, utan sträcker sig även till indirekta utsläpp kopplade till ingredienserna och förpackningsmaterialen som vi använder för våra NIVEA-produkter.

Hur utvecklar NIVEA klimatvänliga hudvårdsprodukter?

Processerna på våra NIVEA-produktionsanläggningar, som blandning av formuleringar och fyllning av flaskor, står bara för en del av våra produkters koldioxidavtryck. För att bli verkligt klimatvänliga har vi på NIVEA tittat närmare på och också tagit hänsyn till de utsläpp som frigörs till exempel vid extraheringen av råvarorna för våra ingredienser och tillverkningen av förpackningsmaterial.

Genom att minska våra totala utsläpp – med 30 procent i hela vår värdekedja till 2025, jämfört med 2018, gör vi på NIVEA vår del för att bromsa den globala uppvärmningen. Detta mål är i linje med rekommendationerna från oberoende forskare om hur man undviker de katastrofala konsekvenserna om temperaturen globalt skulle öka med mer än 1,5 °C till år 2100.

climate friendly skin care

Vad innebär det att en produkt är ”100 procent klimatneutraliserad?

Förutom ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläppen har NIVEA åtagit sig att göra ytterligare ansträngningar genom att kompensera för de återstående utsläpp som inte kan undvikas genom klimatprojekt. Vår vägledande princip är att fortsätta mäta, reducera och kompensera.

För att säkerställa att vi utvecklar mer miljövänliga hudvårdsprodukter, miljövänliga toalettartiklar och skönhetsprodukter mäter vi våra produkters koldioxidavtryck genom att göra livscykelanalyser i samarbete med externa experter och i linje med allmänt accepterade vetenskapliga standarder. Utifrån dessa insikter väljer vi ingredienser och förpackningslösningar som bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp. Det är dock inte möjligt att reducera en produkts koldioxidavtryck till noll eftersom det alltid kommer att finnas utsläpp som inte går att undvika.

Det är här som NIVEA går ett steg längre genom att kompensera för de återstående koldioxidutsläppen genom klimatprojekt. Ett exempel på dessa projekt inkluderar skogsplanteringsinsatser som hjälper till att mildra klimatförändringarna. Träd absorberar koldioxid från atmosfären genom fotosyntes, och kolet lagras i biomassa, såsom trädstammar, rötter, löv och jord.

Generellt väljer vi bara projekt som är certifierade och som granskas regelbundet utifrån externa internationella standarder, som VCS (Verified Carbon Standard) eller Gold Standard. Detta säkerställer att vår klimatpåverkan är reell, mätbar, permanent och verifierad av tredjepart.

Resultatet av denna strategi är en balans mellan koldioxidutsläpp och koldioxid som absorberas av naturen. När NIVEA följer denna strategi talar vi om ”klimatneutraliserad” istället för ”klimatneutral”, eftersom vi vill understryka att våra produkter inte är helt klimatneutrala när de lämnar våra produktionsanläggningar. Istället är klimatneutralisering ett resultat av en efterföljande åtgärd som bidrar till kampen mot klimatförändringarna.

NIVEAs klimatneutraliserade Naturally Good Face Care-sortiment

NIVEA är stolta över att kunna presentera sitt första klimatneutraliserade produktsortiment: Naturally Good Face Care. Vi har arbetat hårt för att se till att dessa produkter inte bara är naturligt bra för din hud, utan som en mer miljövänlig hudvårdsprodukt som också är skonsammare för miljön.

  • Vikboxarna vi använder är tillverkade av upp till 89,6 procent återvunnet papper, vilket bidrar till att bevara värdefulla naturresurser.
  • Våra formler innehåller 99 procent naturligt framställda ingredienser, samt vårdande oljor och extrakt från ekologiskt jordbruk.
  • Produktionen av våra återvinningsbara plastburkar är föregångare till den kombinerade användningen av växtbaserade material och material baserade på fossila bränslen. Även om produktionen ännu inte körs helt på växtbaserade material, garanterar vi att motsvarande mängd som behövs för våra burkar är integrerad i processen. Detta verifieras och garanteras av den oberoende ISCC Plus-certifieringen.
  • 100 procent av den el som vi använder för att producera våra ansiktsvårdsformler kommer från förnybara källor.

naturally good product range

Även om vi har lyckats minska koldioxidutsläppen från våra Naturally Good Face Care-produkter markant, ville vi gå ännu längre och beslutade därför att vi skulle kompensera för de återstående koldioxidutsläppen.

Vilka klimatprojekt stöder NIVEA för närvarande?

För att kompensera för de återstående utsläppen för vårt Naturally Good Face Care-sortiment finansierar NIVEA skogsplantering i provinsen Guizhou i Kina. Att plantera träd är ett av de enklaste bidragen för att mildra klimatförändringarna.

Eftersom majoriteten av byborna anses leva i fattigdom, är det svårt för byborna att samordna skogsplanteringsprojekt eller underhålla de nyplanterade skogarna effektivt utan ekonomiskt stöd. Projektet omfattar 23 700 hektar tidigare karga markområden i länen Shuicheng, Pan och specialdistriktet Liuzhi i Guizhou-provinsen.

All skogsplantering utförs i samarbete med lokala bönder och ger dem intäktsmöjligheter. Projektet syftar till att mildra klimatförändringarna genom att binda koldioxid i atmosfären under tillväxten av biomassa.

Projektet är certifierat enligt VCS (Verified Carbon Standard), som är en av de ledande globala standarderna för validering och verifiering av frivilliga minskningar av koldioxidutsläpp. För att läsa mer, gå in på FirstClimate.

Klimatneutral verksamhet senast 2030

Vårt engagemang för att skydda vår planet och våra samhällen sträcker sig också till hur vi producerar NIVEA hudvård på våra produktionsanläggningar. Sedan slutet av 2019 har alla våra NIVEA produktionsanläggningar drivits helt på el från förnybara källor. Detta åtagande har minskat våra energirelaterade koldioxidutsläpp avsevärt. Vi vill dock minska vårt koldioxidavtryck ännu mer med det övergripande målet att våra verksamheter ska vara klimatneutrala år 2030.

heart shaped earth

Framsteg som erkänns av Carbon Disclosure Project (CDP)

NIVEAs moderbolag, Beiersdorf, har belönats för sina insatser: I den senaste CDP-rankingen listades vi 2020 som ett företag på Climate A-listan, vilket är ett stort erkännande av våra ambitiösa mål för klimatåtgärder och miljötransparens.

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats, eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.