FILOSOFI OCH MÅL

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Som ett ledande varumärke med över 100 års expertis är vi väl medvetna om den utmaning som vi står inför: Du kan hitta NIVEA i nästan alla hushåll eftersom vi levererar överlägsen hudvård världen över. Vi känner ödmjukhet inför ditt förtroende för NIVEA. Och vi vill leva upp till detta förtroende genom att transportera våra produkter till dig på det mest hållbara sättet. För vi är lika bekymrade som du över de miljöutmaningar som vi står inför. En del av dessa är synliga, som att vår planet förorenas av överdrivna mängder plastavfall, medan andra är osynliga, som växthusgaser, grundorsaken till klimatförändringar som människan har förorsakat. 

På NIVEA är vi engagerade i att göra vår del för att lösa dessa utmaningar, eftersom vi vill säkerställa att vår blå planet kommer att fortsätta vara ett vackert hem för kommande generationer.

One Skin. One Planet. One Care.

Huden är i centrum för allt vi gör på NIVEA. Vi tror på att arbeta med hudens biologi för att leverera en frisk och vacker hud. Naturligt vacker, för alla hudtyper. Hud är vår direktanslutning till vår miljö: den ansluter oss till våra nära och kära genom mänsklig beröring och den gör att vi känner naturens element, uppfriskad av regn och vind och uppvärmd av solen. 

Vi har bara en planet. Den är vårt hem och vi är lika beroende av en frisk planet som vi är av frisk hud. Men vår planet är inte längre i balans, och dess naturliga skönhet bleknar till följd av överkonsumtion av resurser och miljöföroreningar. Kampen mot klimatförändringarna är vår viktigaste miljöutmaning.

NIVEA vill inte att du ska kompromissa. Vi lovar att utöka vår vård av din hud till att skydda och bevara vår planet. Genom att omvandla våra produkter och minska deras koldioxidavtryck och därigenom i själva verket ändra sättet som vi gör affärer på, vill vi hjälpa dig att ta hand om din hud och vår planet samtidigt. Det här är en resa, och vi är inte klara ännu. Men NIVEA har åtagit sig att vårda bortom vår hud.

NIVEAs hållbarhetsmål

Som ett ledande hudvårdsmärke är det viktigt att agera mer hållbart om vi vill ha en positiv inverkan på planeten. Vi behöver vara mer medvetna om hur viktigt det är att skydda och underhålla vår vackra planet. Genom att göra det måste vi arbeta hårt för att motverka de förödande effekter som klimatförändringar och föroreningar har haft och fortsätter att ha. Läs mer om NIVEAs hållbarhetsmål:

Bekämpar klimatförändringarna: vi investerar mycket på att utveckla de bästa möjliga hudvårdsprodukterna, och samtidigt håller vi ett öga på hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp och spara energi i hela vår värdekedja.

- Absolut minskning av de totala utsläppen i värdekedjan med 30 procent till 2025
- Klimatneutral verksamhet senast 2030
- Klimatneutraliserade produkter

 

Miljövänliga formuleringar:genom att implementera miljövänliga och biologiskt nedbrytbara alternativa råvaror strävar vi efter att förbättra miljökompatibiliteten hos vår övergripande produktportfölj.

- NIVEA-produkter är 100% fria från mikroplaster sedan slutet av 2021
- Exklusivt biologiskt nedbrytbara polymerer i våra produktsammansättningar i EU i slutet av 2025 

 

Hållbara plastförpackningar & avfallsminskning: vägledda av den cirkulära ekonomins principer har vi på NIVEA ett uppdrag att använda plast ansvarsfullt i våra produktförpackningar. Vårt tillvägagångssätt är enkelt: vi minskar användningen av plast där vi kan, återvinner så mycket plast vi kan, byter ut den där det är meningsfullt, samt uppmuntrar våra kunder att återanvända förpackningar.

- 100 procent av återpackningen ska kunna återfyllas, återanvändas eller återvinnas år 2025
- 50 procent minskning av fossilbaserad jungfrulig plast till 2025
- 30 procent återvunnet material i våra plastförpackningar till 2025
-  30 procent mindre avfall på våra produktionsanläggningar till 2025
- Noll produktionsavfall till deponi 

 

Ansvarsfull anskaffning: NIVEA strävar efter att behandla naturen med respekt. Därför är våra mål att bidra till ekologiska jordbruksmetoder, förhindra avskogning och stödja de samhällen och regioner där våra ingredienser växer.

- Alla förnybara ingredienser ska komma från hållbara källor senast 2025
- Anskaffning av huvudråvarorna ska inte resultera i avskogning senast 2025
- 100 procent av vår palmolja (kärnolja) har anskaffats hållbart sedan slutet av 2020
- 100 procent av våra vikboxar har varit FSC-certifierade sedan 2019 

 

Minska vattenförbrukningen:som tillverkare av hudvårdsprodukter är vi medvetna om vårt stora ansvar och har gjort minskad vattenanvändning till en huvudfråga i vårt hållbarhetsarbete.

- 25 procent minskning av vattenförbrukningen per tillverkad produkt senast 2025

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats, eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.