FRÅGOR OM MILJÖANSVAR?

DJURSKYDD, HÅLLBARHET OCH MILJÖN

1. Testar NIVEA på djur?

Beiersdorf, organisationen bakom NIVEA-varumärket, testar inte på djur. Som ett globalt företag är alla våra dotterbolag, inklusive Australien och Nya Zeeland, överens om denna inställning. Vi tror att djurförsök inte krävs för att bevisa säkerheten och effektiviteten av våra produkter.

I Kina är dock djurförsök lagstadgade för officiell registrering och certifiering av säkerheten för vissa produktkategorier. I detta fall utförs testen av lokala institutioner som är auktoriserade av staten, inte av de företag som säljer produkten. Vårt mål är att övertyga dessa myndigheter om att djurförsök för kosmetiska produkter är onödigt och att försöka främja alternativa testmetoder som är internationellt accepterade. 

2. Testar Beiersdorf Tyskland på djur?

Tillverkarna av NIVEA-produkter, Beiersdorf Tyskland, testar inte på djur. Djurförsök har blivit fullkomligt förbjudna för alla kosmetiska produkter i EU sedan 2004 samt för alla ingredienser i dessa produkter sedan 2013. Beiersdorf, organisationen bakom NIVEA varumärket, följer denna lag och har sedan länge undvikit djurförsök. 

3. Vad är djurförsök?

Djurförsök hänvisar till experiment som utförts på djur för att bedöma säkerhet, effektivitet och kompatibilitet av en produkt. När det gäller utvecklingen av kosmetikaprodukter kan detta innebära att man testar antingen en färdig produkt eller de enskilda ingredienserna i en färdig produkt på djur. Testdjur är ofta kaniner, men kan även vara möss, råttor och andra djur. Tillverkarna av NIVEA, Beiersdorf Tyskland och NIVEA Australien, testar inte på djur. 

4. Vad finns det för alternativ till djurförsök?

Beiersdorf jobbar aktivt med utveckling och erkännande av alternativa metoder för djurförsök. Vi har under mer än 20 år engagerat oss med expertpaneler och föreningar på ämnet av in vitro-procedurer, och vi är ett av världens ledande och mest kända och accepterade forskningsföretag.

Vi samarbetar med externa partners som European Cosmetics Association, Cosmetics Europe och EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing), för utveckling och erkännande av alternativa testmetoder som kan ersätta djurförsök.

Vi förespråkar även aktivt globala godkännanden av befintliga alternativa metoder för djurfria försök tillsammans med respektive myndighet. Utöver det stöder vi, både ekonomiskt och i form av personal, de vetenskapliga insatserna för att fylla luckorna där alternativa metoder inte är tillgängliga ännu.