HÅLLBAR PALMOLJA PÅ NIVEA

ONE SKIN. ONE PLANET. ONE CARE.

HÅLLBAR PALMOLJA PÅ NIVEA

Många naturligt framställda ingredienser i hudvårdsprodukter härrör från palmolja (kärna). På grund av det höga utbytet från palmgrödor och unika egenskaper som råvara för kosmetiska ingredienser ökar efterfrågan ständigt. Tyvärr är palmodling ofta kopplad till avskogning och andra ohållbara jordbruksmetoder. Eftersom skogar lagrar koldioxid naturligt och effektivt, bidrar deras stadiga förstörelse starkt till klimatförändringarna – ett problem som vi tar på stort allvar. NIVEA strävar efter att respektera naturen. Vi är övertygade om att palmolja (kärnolja) måste utvinnas hållbart för att skydda regnskogar mot avskogning.

Varför använder NIVEA palmoljebaserade (kärnolja) ingredienser?

Material tillverkade av palmolja (kärnolja) är växtbaserade och därför förnybara, och de kan klassas som naturligt härledda. Arbetet med dessa material kan därför vara ett viktigt steg bort från en fossilbränslebaserad ekonomi och mot en mer hållbar framtid.

 

Trots den befogade kontroversen kring odling av palmolja är experter och icke-statliga organisationer (NGOs) överens om att ersättning av palmolja (kärnolja) med annan vegetabilisk olja för att producera toalettartiklar, kosmetika och hudvård som inte innehåller palmolja inte en rimlig lösning. Andra grödor skulle kräva betydligt mer odlingsareal – och totalt sett skulle en sådan strategi vara mindre hållbar.

 

NIVEA är involverat i hållbar omvandling av palmoljeindustrin, som fördömer avskogning, främjar ekologiska jordbruksmetoder, respekterar den biologiska mångfalden och tryggar försörjningen för småbrukare.

Hur stöder NIVEA hållbar odling av palmolja?

Först de goda nyheterna: sedan slutet av 2020 är 100 procent av de palmolje-/kärnoljebaserade ingredienserna som används av NIVEA hållbarhetscertifierade. Vi använder enbart hållbart anskaffade palmolje-/kärnoljebaserade material, baserat på massbalansmodellen enligt RSPO:s (Roundtable for Sustainable Palm Oil) definition.

 

NIVEAs moderbolag, Beiersdorf, är en aktiv medlem i RSPO och har hjälpt till att initiera ytterligare nationella och internationella branschövergripande föreningar. Dessa gruppers gemensamma mål är att öka transparensen inom palmoljeindustrin och främja dess hållbara omvandling.

 

Transparens är nyckeln till en effektiv och hållbar färdplan för palmolja. Det är därför som vi arbetar nära våra leverantörer för att spåra råvarorna vi använder tillbaka till deras källor. Vi har ökat insynen i vår palmoljeförsörjningskedja avsevärt, vilket innebär att vi medvetna om ursprunget till 100 procent av vår inköpsvolym av palmolje-/kärnoljebaserade råvaror.

 

Tillsammans med lokala partners arbetar NIVEAs moderbolag, Beiersdorf, med småbrukare på plats, främjar odling utan ytterligare avskogning, och bidrar till att förbättra levnadsstandarden och den ekonomiska situationen i lokalsamhällen. Med vårt engagemang i den indonesiska regionen Kalimantan stöder vi inte bara 240 småbrukare direkt, utan ytterligare tre lokala byar med cirka 4500 invånare drar också nytta av vårt projekt.

Framsteg som erkänns av Carbon Disclosure Project (CDP)

Våra ansträngningar har redan erkänts: NIVEAs moderbolag, Beiersdorf, deltar varje år i Carbon Disclosure Project (CDP). Den internationella ideella organisationen erkänner starka resultat när det gäller hantering av och rapportering om viktiga miljöämnen, inklusive skogsförvaltning.

 

Med utgångspunkt från våra bidrag för en hållbar palmoljeindustri ur ett helhetsperspektiv lyckades få betyget ”A” 2020.

One Skin. One Planet. One Care.

Vi vill vara 100 procent transparenta och svara på alla dina frågor om hållbarhet på NIVEA. Om du inte hittar alla svar du söker på denna webbplats, eller letar efter mer detaljerad information, kan du gå in på hållbarhetswebbplatsen för NIVEAs moderbolag Beiersdorf.