Frågor om Deodoranter?

Frågor om Deodoranter?

1. Vad är skillnaden mellan deodorant och antiperspirant?
Deodoranter bekämpar de bakterier som orsakar kroppens framställning av kroppslukt. De innehåller aktiva deodoriserande ämnen som hämmar bakterietillväxt eller till och med minskar antalet bakterier i axillen. 

Antiperspiranter innehåller aktiva antiperspiranter, vanligtvis aluminiumsalter, som minskar mängden svett från svettkörtlarna genom att bilda tillfälliga gel-pluggar i svettporernas allra översta del. Dessa pluggar försvinner med tiden genom mekaniska rörelser och den naturliga hudförnyelseprocessen. Antiperspiranter har också en deodoriserande effekt då de hämmar bakteriell tillväxt genom ett lägre pH-värde och minskning av fukt i axillen.

 

2. Varför innehåller NIVEAs antiperspiranter aluminiumsalter (t.ex. ACH)?
Många människor önskar lägga till en svettminskande effekt till den luktminskande effekten för att förhindra svettmärken på kläder. Alla effektiva antiperspiranter innehåller aluminiumsalter (t.ex. aluminiumklorohydrat). Dessa salter bildar tillfälliga gel-pluggar i svettporernas översta del. Därmed utsöndras mindre svett. Genom mekaniska rörelser och den naturliga hudförnyelseprocessen så försvinner dessa pluggar med tiden.

Aluminiumsalter har använts säkert i antiperspiranter i över ett sekel. Ingredienser som används i kosmetika är allmänt strikt reglerade av det europeiska kosmetikdirektivet och är föremål för strikta säkerhetskontroller och vetenskapliga analyser både på europeisk och nationell nivå.

 

3. Varför utsöndrar vi svett?

Det finns flera faktorer som gör att vi svettas. En ökad kroppstemperatur till följd av fysisk aktivitet och/eller hög temperatur kan göra att hela din kropp svettas. Denna form av svettning sker för att reglera kroppens temperatur genom avdunstande värmeutsläpp. Svetten utsöndras av de så kallade eccrine svettkörtlarna och består huvudsakligen av vatten och salter.
Du kan också svettas till följd av känslomässig och psykisk stress. I det här fallet svettas du huvudsakligen i din armhåla, under fotsulorna, i händerna och pannan. Den här formen av svett produceras inte bara i de eccrine svettkörtlarna utan också i de apocrine svettkörtlarna. Apocrine-svett består av lipider och proteiner som har metaboliserats av hudbakterier och orsakar därmed den karaktäristiska kroppslukten. Stressframkallad svettning är del av en urgammal evolutionär reaktion mot hotande situationer (fly-eller-fäkta-reaktionen) och spelar stor roll i vår ordlösa kommunikation. För att motverka denna stressframkallade svettning har vi utvecklat NIVEA Stress Protect-sprayer och Roll-ons för kvinnor och män.

4. Är det skadligt att hämma svettning genom att använda antiperspirant?
Kroppens temperaturreglering påverkas inte av användandet av antiperspirant. Underarmens område är ungefär 200 cm2 vilket endast motsvarar 1% av hela kroppens yta. Därmed är området alldeles för litet för att inverka på temperaturregleringen. Det säkra användandet av antiperspirant har bevisats i många undersökningar och dess användning inom kosmetik är godkänd.

 

5. Varför luktar vi?
Färskt svett är en luktfri vätska. Det är först när hudbakterier i axillen metaboliserar (bryter ned) särskilda komponenter i svettet, såsom lipider och proteiner, som dålig lukt bildas. Din armhåla är den idealiske miljön för hudbakterier att växa på grund av sin fuktighet, det högre pH-värdet och den optimala näringstillförseln av svett och talgkörtlar.


6. Varför behöver jag skaka min NIVEA antiperspirant- eller deodorantspray?
Antiperspirantsprayer (t.ex. NIVEA DRY spray) behöver skakas noggrant så att antiperspiranternas aktiva puder (aluminiumsalt) blir jämt fördelat. Annars kan produkten sprayas ut i koncentrerad form och täppa till ventilen eller orsaka vita rester på hud eller kläder. NIVEAs alkoholbaserade deodorantsprayer (t.ex. utbudet av NIVEAs Fresh-prudukter – Fresh Pure, Fresh Natural, Fresh Flower och Fresh Comfort) behöver inte skakas.


7. Kan användandet av deodorant orsaka gula missfärgningar på textilier?
Gula missfärgningar kommer av en komplex interaktion mellan hudlipider, talg, tvättmedel och aktiv antiperspirant. Enligt vår erfarenhet är flera faktorer involverade, t.ex. frekvent applicering, mängden använd antiperspirantprodukt, hur frekvent kläder byts, hur intensivt kläderna tvättas, individuell svettuppbyggnad, mineraler och spårelement i kranvattnet och tygets struktur. Bästa sättet att undvika gula missfärgningar på dina kläder är att låta deodoranten torka helt innan du tar på dig kläder.


Samtidigt är det viktigt att notera att gula missfärgningar kan uppstå även utan användandet av antiperspiranta ingredienser, precis som på en missfärgad krage. Här har hudlipider tillsammans med luftens smutspartiklar orsakat envisa missfärgningar som är svåra att få bort. I vissa fall kan fläckar bero på läckage i tygfärgningsprocessen. För den som vill slippa gula märken på kläder så kan produkterna NIVEA Invisible for Black & White vara intressanta.

8. Vad kan jag göra för att få bort gula missfärgningar?
Redan existerande gula missfärgningar kan inte tas bort eller minskas genom frekvent/upprepad tvättning av kläderna. Ibland kan tvättningen t.o.m. fästa missfärgningarna ytterligare.


Om missfärgningar uppstår, skölj dina kläder i kallt vatten innan du tvättar dem med tvättmedel. I många fall kunde vi framgångsrikt få bort missfärgningar genom att blötlägga kläderna i 5% citronsyra i ungefär 24 timmar. Mycket viktigt: Skölj kläderna i rent vatten innan de tvättas i normalt tvättprogram med flytande tvättmedel i 30°C. Vi kan ändå inte garantera att alla missfärgningar och kläder kan tvättas framgångsrikt med denna procedur. Var försiktig med ömtåliga och färgstarka textilier och kläder med pärlemorsknappar eftersom syralösningen kan skada dem. Testa produkten på ett diskret ställe innan faktisk användning.

Varning: Observera att citronsyra kan vara lätt skadligt vid kontakt med huden (irritation, sensibilisering), ögonen (irritation) vid förtäring och inandning (irritation). Kontakt med huden kan orsaka en inflammation och blåsbildning. Graden av vävnadsskada beror på längden av kontakt. Av denna anledning rekommenderar vi att skyddshandskar används vid hanteringen av citronsyra och att inte andas in cironsyrapartiklar.


9. Kan användandet av deodorant orsaka vita rester på textilier?
En del deodoranter, mer exakt antiperspiranter som innehåller aluminiumsalter såsom aluminiumklorohydrat (ACH), kan lämna vita rester på kläder om de inte applicerar korrekt. När antiperspirantspray används (t.ex. NIVEA Deodorant Dry) är det viktigt att skaka produkten väl för att aluminiumklorohydrat -pulvret ska fördelas jämt i behållaren och följaktligen på huden. För att undvika vita rester behöver alla antiperspirantprodukter absorberas och torka helt på huden innan kläder tags på. Vanligtvis kan vita rester på kläder borstas bort. För den som vill slippa vita märken på kläder så kan produkterna NIVEA Invisible for Black & White vara intressanta.


10. Är min produkt alkoholfri?
Termen "alkohol” avser kemiskt ett brett spektrum av sammansättningar. De har alla gemensamt att de innehåller en särskild grupp atomer i molekylerna. Generellt eller vardagligt begränsas termen ”alkohol” däremot till att beskriva substansen etanol (kemiskt namn: etylalkohol) vilken är den drickbara formen av alkohol. Alla produkter som påstår sig vara ”alkoholfria” är fria från etanol och därmed fria från ”alkohol” eller ”denaturerad alkohol” även om ordet alkohol kan förekomma som ingrediens i INCI-listan (t.ex. stearylalkohol).

 

11. Hur länge bör jag vänta innan jag använder en antiperspirant som innehåller aluminium?
När du rakar dig avlägsnas en liten del av det yttersta hudlagret men hudens skyddsbarriär blir inte nödvändigtvis skadad. Däremot kan små sår förekomma. I detta fallet bör antiperspirant som innehåller aluminium inte användas så länge huden är irriterad eller skadad. Även om underarmens hud är irriterad eller skadad på grund av andra anledningar så bör antiperspiranten inte användas.


12. Kan användandet av deodoranter orsaka andra missfärgningar (t.ex. gröna, bruna, röda, blå) på textilier?
Bildandet av olika missfärgningar är liknande som för gula missfärgningar. Färgen på missfärgningarna kan påverkas av metalliska spårämnen i kranvattnet (t.ex. koppar, mangan, järn). I vissa fall kan färgskiftningarna också påverkas av fluorescerande medel (optiska vitmedel). Missfärgningar på ljusa kläder kan också bildas av att färgade kläder som bärs under eller ovanpå färgar av sig. Detta kan hända när färgat material inte är svettsäkert.


Fler frågor?

Kontakta oss online med vårt kontaktformulär.

 

Kontakta oss