Vi vill att du ska känna dig trygg med att prova våra produkter och därför erbjuder vi en 100% nöjdhetsgaranti på NIVEA Luminous630 Anti Stretch Mark Body Oil-Serum och NIVEA Luminous630 Dark Spots Body Cream! Om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka.

ALLMÄNA VILLKOR

 • Kampanjen  Nöjd – eller få pengarna tillbaka kampanjen gäller för Luminous630 Anti Stretch Mark Body Oil-Serum och Luminous630 Anti Stretch Mark & Dark Spots Body Cream, totalt 2 produkter.

 • Kampanjen är giltig för svenska medborgare och vuxna bosatta i Sverige exklusive anställda på Beiersdorf AB, deras familjer och andra personer som arbetar med kampanjen. 

 • Kampanjen gäller Luminous630 Anti Stretch Mark Body Oil-Serum Luminous630 Anti Stretch Mark & Dark Spots Body Cream, köpta mellan den 1 och 28 april. Om du inte är nöjd med produkten kan du få återbetalning av det belopp du betalat för produkten.

 • Produkten måste provas och användas enligt instruktionerna på förpackningen. Produkten måste användas tillräckligt ofta och tillräckligt länge för att få resultat, normalt minst 2-4 veckor.

 • Om du är missnöjd med produkten,  behöver du för att för att få pengarna tillbaka ladda ner och skriva ut formuläret nedan, , fylla i det (obs: alla obligatoriska fält måste fyllas i!), och skicka det tillsammans med originalkvittot till PRAT PR AB Tulegatan 11, 1 tr 11353 Stockholm.  Märk kuvertet NIVEA Pengar tillbaka garanti . Formuläret och kvittot måste skickas senast den 26 maj .2024, datumet kan ses på poststämpeln.

 • Återbetalningen sker för det pris som betalats för produkten enligt kvittot, dock högst 220 sek. Återbetalningen sker inom 28 dagar från den dag då formuläret och kvittot mottogs. Endast en begäran om återbetalning per hushåll kommer att accepteras.

 • Vi förbehåller oss rätten att avvisa ofullständiga eller ogiltiga ansökningar. Vänligen fyll i formuläret noggrant och svara på alla obligatoriska frågor. Du är ansvarig för att de uppgifter som lämnas är korrekta.

 • Kampanjarrangören tar inget ansvar för poster som inte har slutförts på grund av ett tekniskt fel, fel på maskinvara eller programvara, satellit, nätverk eller serverfel av något slag.

 • Du anses ha accepterat och samtyckt till att vara bunden av dessa regler och villkor när du deltar. Arrangören förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, avbryta, ställa in eller ändra kampanjen utan föregående meddelande på grund av skäl som ligger utanför arrangörens rimliga kontroll.

 • Alla personuppgifter som samlas in för denna kampanj kommer endast att användas för att genomföra och uppfylla kampanjen och kommer att raderas efteråt. Vi kan använda dina anonymiserade produktrelaterade enkätsvar för analysändamål.  Mer information finns i Integritetspolicyn - avsnitt https://www.nivea.se/om-foretaget/sekretesspolicy Kampanjen kommer att regleras av svensk lag och deltagare i kampanjen underkastar sig jurisdiktionen för de svenska domstolarna.

 • Ansvarig för kampanjen är  Beiersdorf AB, Box 275, 401 24 Göteborg.

 • Kampanjen genomförs av PRAT PR AB.  Om du har några ytterligare frågor om kampanjen eller användningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta:  consumerservice.se[a]beiersdorf.com